فهرست مطالب کار شماره 55، ویژه کردستان 7 اردیبهشت 1359

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

مردم سنندج زیر بمباران فانتوم‌ها و کشتار بیرحمانه ارتش، حماسه می‌آفرینند

1

تهاجم ارتش و سپاه پاسداران علیه خلق کرد، زودتر از جنگ تحمیلی اول شکست خواهد خورد

3

ارتش تاکنون تلفات سنگینی متحمل شده است

3

آخرین اخبار کردستان 9 اردیبهشت ماه 1359

4