فهرست مطالب کار شماره 56، 10 اردیبهشت 1359

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

باید برای مردم افشاء شود: نقش تیمسارهای ارتش در عملیات نظامی امریکا

1

زمینه‌های تهاجم به دانشگاهها و جمعبندی تجربیات اخیر دانشجوئی

1

مبارزه و مقاومت درس بزرگ تاریخ جنبش دانشجوئی ایران

1

روز معلم، شهادت دکتر ابوالحسن خانعلی را گرامی بداریم، معلمین در پیوند با میلیونها دانش‌آموز آگاهی را به میان خانواده زحمتکشان می‌برند و پیوندهای استواری با مردم برقرار می‌کنند

1

اول ماه مه – میدان آزادی

با شرکت در مراسم میدان آزادی، جشن روز جهانی کارگر را هرچه باشکوهتر برگزار کنیم

1

انفجار بمب در اماکن عمومی جزئی از نقشه همه‌جانبه امپریالیسم امریکاست که توسط عوامل داخلی آن به اجرا گذاشته می‌شود

4

آثار و نتایج عفو و آزادی ساواکی‌ها و همکاری با جنایتکاران رژیم شاه بتدریج آشکار می‌شود

4

بیلان اقدامات امپریالیسم امریکا در ایران در دو هفته اخیر

4

حزب جمهوری اسلامی طراح اصلی نقشه کشتار دانشجویان انقلابی است

شورای انقلاب مسئول مستقیم این فجایع است

4

کارفرمای شرکت یارلون با اجیر کردن باندهای سیاه می‌خواهد از مبارزان کارگران جلوگیری کند!

5

کارگران صنایع چوب، توطئه سرمایه‌دار (تعطیل کارخانه) را خنثی کردند

5

کارگران مبارز صنایع آکام توطئه وزارت صنایع را برای سرکوب شورا نقش بر آب کردند

5

خاطره فرزندان انقلابی خلق کرد "شریف‌زاده"، "معینی"، "ملاآواره" گرامی باد

6

نامه‌ای از کارگران و کارمندان باشگاه عبده

6

دولت و زمینداران بزرگ با هیچ بهانه‌ای نمی‌توانند شوراهای واقعی دهقانان ترکمن صحرا را منحل کنند!

6

دهقانان آمل خطاب به دولت شعار می‌دادند: حرف بس است، عمل کنید

7

بحران در صنعت نفت

8

پیرامون شعار اساسی "مرگ بر امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم امریکا" متحد شویم

9

عملیات شکست‌خورده امریکا برای نجات گروگانها ماهیت امریکائی نقشه اشغال دانشگاهها و کشتار دانشجویان را برملا کرد!

13

بمناسبت پنجمین سالگرد فتح سایگون (شهر هوشی‌مین) و آزادی کامل ویتنام شکست جهانی امپریالیزم آمریکا هر روز نزدیک‌تر می‌شود (قسمت اول)

14

مبارزه و مقاومت درس بزرگ تاریخ جنبش دانشجوئی ایران (قسمت اول)

16

پیام به هواداران

19

با جمع‌آوری کمکهای مالی سازمان را در پیشبرد جنبش انقلابی خلق حمایت کنیم

19

رزمندگان هستی و دانش

20

تلویزیون باز هم تنها جعلیات و فحاشی عناصر معلوم‌الحال را پخش میکند

20

ترور زندانیان سیاسی در زندان بیانگر ورشکستگی جنایتکاران است

20

وزیر کشاورزی حکم توقیف زمین‌های فئودالها را لغو می‌کند

20