فهرست مطالب کار شماره 56، ویژه اول ماه مه، 11 اردیبهشت 1359

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

جنبش کارگری ایران و اول ماه مه

1

اول ماه مه 1359 امسال عطر خون سرخ دانشجویان جشن کارگران را شکوهی خاص بخشیده است

1

در آستانه اول ماه مه (1350) چگونه مبارزات کارگران مبارز جهان چیت، بخون کشیده شد؟

3

خاطراتی از بزرگداشت اول ماه مه در زندان‌های شاه

4

برگزاری شکوهمند روز اول ماه مه در سال گذشته

4

شعر: استثمار بس!

4

خاطرۀ اعتصاب خونین نفتگران در هفتم اردیبهشت 1330 گرامی باد

4