فهرست مطالب کار شماره 57، 17 اردیبهشت 1359

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

در برگزاری جشن اول ماه مه (روز جهانی کارگر) در سراسر ایران سرود میلیونها کارگر ناقوس مرگ سرمایه‌داری و سلطه امپریالیسم امریکا بود

1

سرمقاله: دسیسه‌های امپریالیسم امریکا و دوستان و جاسوسان آن دامه وسیعتری می‌گیرد

1

فجایعی که بعنوان "انقلاب فرهنگی" صورت گرفت

اعدام دو تن از انقلابیون اهواز، کشتار زندانیان، شکنجه‌ها و...!

1

شناسایی و درهم شکستن باندهای سیاه وظیفه انقلابی است

1

صلح در کردستان بنفع زحمتکشان

1

نامه عده‌ای از کسبه جزء به نشریه "کار": اجحاف و سرکوب کسبه جزء و دکه‌داران

2

در دور دوم انتخابات از کاندیداهای سازمان مجاهدین خلق ایران فعالانه حمایت کنیم!

3

مبارزه و مقاومت درس بزرگ تاریخ جنبش دانشجوئی ایران (قسمت دوم)

4

توطئه کارفرما برای اخراج کارگران

5

مبارزه کارگران کفش ملی برای حفظ حق 40 ساعت کار در هفته

5

اقدام انقلابی شورای کارخانه قند ارومیه

5

توضیح و تصحیح

5

بر اساس حکم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز دو مبارز اعدام شدند

7

بمناسبت پنجمین سالگرد فتح سایگون (شهر هوشی‌مین) و آزادی کامل ویتنام شکست جهانی امپریالیزم آمریکا هر روز نزدیک‌تر می‌شود (قسمت دوم)

8

پیام به هواداران

9

با جمع‌اوری کمکهای مالی سازمان را در پیشبرد جنبش انقلابی خلق حمایت کنیم

9

بمناسبت سالگرد تولد کارل مارکس: کارگران سراسر جهان یک دشمن مشترک دارند: سرمایه‌داری

10

قبرکنی راه حل "انقلابی" شورای انقلاب برای مشکل بیکاری

11

افشای کارکنان بانک مرکزی: چگونه بعضی از مقامات مسئول درآمد نفت را به حساب شخصی خود از کشور خارج می‌کنند؟

12

اعتراض کارکنان دولت به سیاست اختناق و سرکوب

12

به دعوت ستاد سراسری برگزارکننده مراسم روز جهانی کارگر هزاران کارگر به نشانه همبستگی و اتحاد راهپیمائی کردند

13

در راهپیمائی به مناسبت اول ماه مه سرود کارگران در خیابان‌های تبریز طنین افکند

13

اگر تلویزیون از نشان دادن حقایق به مردم نمی‌ترسید، از پیشنهاد "کارگاه فیلم ایران" استقبال می‌کرد

13

هدیه یک رفیق کارگر

14

بزرگداشت اول ماه مه در جهان

15

پیام‌های ارسالی به مراسم اول ماه مه

15

شعر: کارگر

16

دسیسه‌های دشمن برای لوث کردن مبارزات مردم

16