فهرست مطالب کار شماره 58، 24 اردیبهشت 1359

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

ترکیب مجلس و آرمانهای آقای رئیس جمهور

1

خسرو روزبه: جان دادن بهتر که گریختن به نامردی

1

فئودالها بکمک مسئولین دولتی می‌خواهند منطقه فارس را به خون بکشند

1

مصادره انقلابی زمین‌های زمینداران بزرگ در منطقه اهر

2

مردم کردستان صلح و آزادی می‌خواهند اما سرکوبگران خلق کرد هر روز صدها تن از مردم زحمتکش کرد را به خاک و خون می‌کشند

3

نامه یکی از افسران سابق حزب توده به نشریه کار: سازمان نظامی، دولت مصدق و حزب توده

5

مبارزه و مقاومت درس بزرگ تاریخ جنبش دانشجوئی ایران (قسمت آخر)

7

بمناسبت پنجمین سالگرد فتح سایگون (شهر هوشی‌مین) و آزادی کامل ویتنام، ویتنام: در راه صلح، دمکراسی و سوسیالیسم (قسمت آخر)

8

راهپیمائی اول ماه مه در بجنورد

10

کارگران پیمانی آبیک توطئه‌های کارفرما را نقش بر آب کردند

10

نقش امپریالیسم فرانسه در غارت منابع نفتی

10

در قریه جیحون‌آباد از روستاهای صحنه کرمانشاه دو تن از کسانی که علیه فئودال منطقه مبارزه کرده‌اند پی در پی به قتل رسیده‌اند

12

مردم مهاباد در سخت‌ترین شرایط اول ماه مه را جشن گرفتند

14

جوانان پیشگام بوکان برای یاری مردم سقز اردوگاههای صحرائی ساختند

14

تصحیح در "کار" ویژه کردستان شماره 3

14

خلق قهرمان کرد، خواستار قطع جنگ و صلح عادلانه در کردستان است

15

ما در نخستین روزهای پس از قیام ضرورت تغییرات پولی و جمع‌آوری اسکناسهای درشت را اعلام کرده بودیم!

16

پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به جبهه خلق برای آزادی ساقی‌الحمرا و ریودواره پولیساریو به مناسبت سالگرد تشکیل جبهه پولیساریو

16

چرا علیه نیروهای انقلابی بخصوص فدائیان خلق اخبار جعلی منتشر می‌کنند

16