فهرست مطالب کار شماره 60، 7 خرداد 1359

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

آرمان مردم و نخستین مجلس شورای ملی جمهوری اسلامی

1

نامه سه تن از دختران یک روستای آذربایجان شرقی به سازمان

2

پاسگاه ژاندارمری "زیاران" آبیک علیه دهقانان اقدام می‌کند

2

سنگر شوراها را در برابر تهاجم و توطئه‌های ضدکارگری تحکیم کنیم

3

افول امپریالیسم هر روز شتاب بیشتری می‌گیرد و چشم‌انداز پیروزی زحمتکشان جهان نمایان‌تر می‌شود

4

اقدام انقلابی زحمتکشان خرم‌آباد برای حل مشکل مسکن

5

نامه یک کارگر بیکار به نشریه کار: تنها ما زحمتکشان با تمام وجود به شعار "مرگ بر امپریالیسم" پای‌بندیم

5

نامه گروهی از کارگران ذوب آهن شاهرود: طبق دستور حزب جمهوری اسلامی شاهرود، می‌خواهند کارگران آگاه را اخراج کنند

5

باندهای ضدانقلاب را متلاشی سازیم، باند بختیار – اویسی خرمنها را آتش می‌زنند

6

دشمنان مردم خرمن‌ها را آتش می‌زنند!

6

پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به: یازدهمین گردهمائی شوراهای روستائی ترکمن صحرا

7

پیام اتحادیه سراسری روستاهای ترکمن صحرا خطاب به همه زحمتکشان منطقه در مورد وظایف فصل برداشت محصول

7

ضحرا: نبرد تا پیروزی کامل

8

کارگران با هوشیاری، تلاش اداره کار را برای متلاشی ساختن شورا خنثی ساختند

9

افزایش سطح حداقل دستمزدها یا کاهش قدرت خرید واقعی کارگران

10

اعتیاد زائیده نظام طبقاتی است

11

الجزایر، هجده سال پس از پیروزی بر امپریالیسم فرانسه

12

با افشای جنگ‌افروزان از صلح عادلانه در کردستان دفاع کنیم

قسمت‌هائی از اعلامیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – شاخه کردستان

14

بازداشت فرمانداران و شهرداران کردستان را محکوم می‌کنیم

14

پاسداران گرگان: فئودالها و وابستگان رژیم منفور پهلوی در پی ایجاد توطئه، تخریب و کشتار برآمده‌اند

14

اخبار کردستان

15

گرامی باد خاطره مجاهدین شهید

16

پیام وحدت و همبستگی با سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به مناسبت اول ماه مه

16

مزدوران امپریالیسم امریکا عامل انفجار در دفتر هواپیمایی ملی ایران (هما) هستند

16

پیام جنبش چپ انقلابی (میر – شیلی) به مناسبت اول ماه مه

16

تصحیح یک خبر (اخبار کردستان)

16

جنگ روانی امپریالیستها را با شکست روبرو سازیم

16