فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 63، 28 خرداد 1359

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

رهبران و حامیان چماقداران را به مردم معرفی کنیم

1

خوانین فارس به سود امپریالیسم امریکا و علیه زحمتکشان توطئه می‌کنند!

1

به مناسبت 23 ژوئن (دوم تیر) سالروز تاسیس جمهوری دمکراتیک خلق یمن، تنها با رهبری پرولتاریا پیروزی امکان‌پذیر است

1

انقلابیون کردستان و خلق کرد، شبکه ایادی بعث و امپریالیسم امریکا را درهم می‌شکنند!

2

اعلام مواضع بخشی از کادر رهبری حزب دمکرات کردستان ایران

2

رفقای فدائی در سنندج تیرباران شدند

2

در سنگر شوراها نبرد با آمریکا

4

بدون حمایت مردم مشکل ترافیک حل نخواهد شد

5

مبارزه همگانی 2000 کارگر گوره‌پزخانه‌های کاشان، صاحبان کوره‌ها را به عقب‌نشینی واداشت

6

کارگران مبارز توشیبا طرح 40 ساعت کار در هفته را در کارخانه‌شان به اجرا گذاشتند

6

نظری بر پیش‌داوری‌های "منشعبین"

7

روابط پولی و سلطۀ امپریالیسم (دربارۀ قطع رابطۀ ریال و دلار) (قسمت آخر)

10

از تجربه مبارزات زحمتکشان میهن‌مان درس بگیریم، تجربۀ «پانزده ماه مبارزه دهقانان ترکمن صحرا در خدمت ارتقاء جنبش ضدامپریالیستی – دمکراتیک خلقهای سراسر ایران»

11

بازماندگان شهدای سینما رکس آبادان اعلام کردند: از افشای حقایق فاجعه سینما رکس آبادان جلوگیری می‌کنند

12

قسمتی از بیانیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – شاخه کردستان دربارۀ وظایف نیروهای انقلای و ترقیخواه در کردستان

13

سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (شاخه کردستان) درباره گروه اقلیت

14

چرا هیات حاکمه در برابر تجاوز نظامی امریکا به جزیره لاوان، سکوت کرده است؟!

16

شبکه‌های جاسوسی "سیا" را درهم شکنیم

16