فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 65، 11 تیر ماه 1359

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به مناسبت 8 تیر روز شهدای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

1

نخستین قطعنامه مجلس: منشور جنگ برادرکشی در کردستان

1

سانسور و تحریف مذاکرات نمایندگان سازمان با آیت‌الله بهشتی

2

اعدام فدائی خلق دکتر "نرمی‌سا" پزشک فداکار مردم خوزستان، توسط دادگاه انقلاب اسلامی اهواز لکه ننگ دیگری بر دامن جمهوری اسلامی است

2

"حزب توده": حل رفرمیستی و بورکراتیک مسأله ارضی

4

سیاست آموزش و پرورش در اخراج معلمین مبارز در خدمت چه کسانی است؟

5

آقای رئیس جمهور! زیر شعار «شورا بی شورا»، ضدانقلاب در صنعت نفت خود را تحکیم می‌بخشد، «بحران در تولید و ادارۀ صنعت نفت» (قسمت دوم)

6

موضع و سیاست جناح‌های دولت ایران در برابر مخالفان دولت افغانستان

7

تصحیح خبر جیحون‌آباد کرمانشاه

7

از تجربه مبارزات زحمتکشان میهن‌مان درس بگیریم، تجربۀ «پانزده ماه مبارزه دهقانان ترکمن صحرا در خدمت ارتقاء جنبش ضدامپریالیستی – دمکراتیک خلقهای سراسر ایران» (قسمت سوم)

8

قسمتی از بیانیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران شاخه اصفهان – فارس دربارۀ انشعاب اقلیت

9

شورای کارخانه سیمان ری در جهت تدوین طرح طبقه‌بندی مشاغل گام‌های مؤثری برمی‌دارد

9

قسمتی از اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – شاخه گیلان، فدائیان متحد و یکپارچه در مقابل سازمان‌شکنان «اقلیت» ایستاده‌اند

10

قسمتی از اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران شاه آذربایجان در رابطه با انشعاب اقلیت

10

اطلاعیه سازمان دانشجویان پیشگام در مورد انشعاب «اقلیت» از سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

14

قسمتی از مقاله "پیشگام به‌پیش" نقل از نبرد دانش‌آموز ارگان سراسری دانش‌آموزان پیشگام

14

در راه خلق فداکار و در برابر دشمنان مردم تسلیم‌ناپذیر باشیم، گرامی باد خاطره رفقای شهید خرداد ماه

16

چگونه می‌توان گرانی را مهار کرد؟

16

اطلاعیه بخشی از خانواده‌های شهدای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بمناسبت 8 تیرماه

16

سازمان چریکهای فدائی خلق ایران میتینگ بزرگداشت 8 تیر را به روز دیگری موکول کرد

16

چه کسانی مبارزه ضدامپریالیستی را پیش می‌برند شوراها یا مدیران؟

16