فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 67، 25 تیر ماه 1359

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

فقط اتحاد همه نیروهای ضدامپریالیست با انقلابیون کمونیست می‌تواند دسیسه‌های امپریالیسم امریکا و متحدان داخلی آن را درهم شکند

2

بر اساس منابع اطلاعاتی سازمان، کار، توطئه کودتای پایگاه نوژه را در چهاردهم خرداد (بیش از چهل روز قبل) به پیشگاه خلق گزارش کرده بود

3

دسیسه‌های ایادی امپریالیسم جهانی را علیه سازمان خنثی کنیم!

4

گرامی باد خاطرۀ مبارزات درخشان و خونین نفتگران 23 تیر

4

گرانی درد بی‌درمان سرمایه‌داری وابسته!

5

خاطره رفقای فدائی کامران رضوانی و سیاوش حمیدی گرامی باد

6

ایادی امپریالیسم با انفجار بمب، میتینگ فدائیان خلق در مهاباد را به خون کشیدند

6

فاجعه مهاباد و فرصت‌طلبی «حزب توده»

6

کودتا با شرکت فعال پرسنل انقلابی ارتش درهم شکسته شد!

7

اطلاعیه هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اکثریت) – کرند غرب

7

به مناسبت سالروز قیام 30 تیر، با اتحاد مردم امپریالیسم و ایادی آن را می‌توان شکست داد

8

چرا در میزگرد بحث‌های سیاسی شرکت می‌کنیم؟

9

باز هم توطئه کودتا، فقط اگر مردم با هم متحد باشند امریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند

9

آقای رئیس جمهور! زیر شعار «شورا بی شورا»، ضدانقلاب در صنعت نفت خود را تحکیم می‌بخشد (قسمت آخر)

10

در مجتمع مس سرچشمه، مدیریت می‌خواهد سندیکای فرمایشی تشکیل دهد ولی کارگران خواهان شوراهای واقعی‌اند

11

نامه گروهی از کارگران نانوائی‌های قهرمانشهر (کرمانشاه) به «کار»

11

بخاطر سودجوئی سرمایه‌داران و پیمانکاران از فروردین ماه تاکنون 10 تن از کارگران بندر خمینی جانشان را از دست داده‌اند

11

قسمت‌هائی از: هشدار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گرگان به مسئولین امر

12

از این پس نشریات، مکاتبات و نظرات سازمان به امضاء سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اکثریت) انتشار می‌یابد

12

زحمتکشان «دکه‌دار»: ما کار می‌خواهیم! وسایل امرار معاش ما را تأمین کنید

13

بیانیه معلمان پیشگام درباره انشعاب "اقلیت" سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

14

در راه خلق فداکار و در برابر دشمنان مردم تسلیم‌ناپذیر باشیم، گرامی باد خاطره رفقای شهید تیرماه

16

جشن گندم بر زحمتکشان ترکمن صحرا مبارک باد

16

نامۀ سرگشادۀ پدر قدائی شهید دکتر اسمعیل نریمیسا به آیت‌الله خمینی

16

نسبت به اعدام احتمالی یکی از فرزندان انقلابی خلق ترکمن به مقامات مسئول هشدار می‌دهیم!

16