فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 69، 8 مرداد 1359

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

بیکاری، گرانی، تفرقه و دشمنی زمینه‌ساز کودتا ست

1

باندهای جنایتکار بختیار پالیزبان را با بسیج زحمتکشان غرب سرکوب کنیم

1

شاه را بگور سپردیم امپریالیسم امریکا را نیز بگور خواهیم سپرد

1

پیروز باد آرمان انقلابی رفقای شهید، موج اعدام فرزندان انقلابی خلق خشم و نفرت مردم را از این جنایات وحشیانه برانگیخته است

1

ارتش در کردستان چه می‌کند؟

2

از حقوق دمکراتیک مردم و آزادیهای سیاسی نیروهای ضدامپریالیست دفاع کنیم

3

گرانی درد بی‌درمان سرمایه‌داری وابسته، نقش سرمایه‌داران وابسته در افزایش گرانی (قسمت سوم)

4

اطلاعیه کارگران پیشرو غرب تهران

5

در کارخانه‌های ارومیه چه می‌گذرد

6

شورای کارخانۀ دیسمان (اصفهان) برای جلوگیری از تعطیل کارخانه ادارۀ آنرا بدست گرفت

6

گاز پالایشگاه تبریز به هدر می‌رود

7

کار و تلاش در فضای آلوده به گاز و سموم گوشه‌ای از چهرۀ کریه و ضدانسانی سرمایه‌داری

7

تقویم انقلاب جهانی، انقلاب کوبا: تجارب و دستاوردها

8

اخبار جهانی، بولیوی، فلسطین

9

سانسور، جعل، تحریف حقایق علیه نیروهای انقلابی، سیاست اکثر مطبوعات حکومتی است

10

تقی شهرام، اجازه نداد دادگاه از محاکمه او علیه نیروهای انقلابی بهره‌برداری کند

12

رژیم دیکتاتوری نظامی ضیاءالحق دشمن خلق‌های پاکستان و منطقه و نوکر سرسپرده امپریالیسم امریکا (قسمت دوم)

13

قطب‌زاده کییست؟

13

ضیاءالحق کیست؟

13

سیاست‌های دولت و مشکل مسکن

14

سرمایه‌داران و زمینداران بزرگ کرمان به نارضایتی در میان کشاوران دامن می‌زنند

15

زحمتکشان روستاهای «قشم» و «بندر لنگه» از فرط فقر و گرسنگی به شیخ‌نشین‌های خلیج فارس پناه می‌برند

15

کارفرما برای تحکیم پایه خود در کارخانه علیه شورا توطئه‌چینی می‌کند

16

شورای کارخانه کفش وین تنها به اتکای حمایت یکپارچه کارگران قادر است اقدامات انقلابی‌اش را تداوم بخشد

16

حمایت از شورا در برابر شعار «شورا بی شورا»

16

بخشی از اعلامیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اکثریت) درباره انشعاب اقلیت - شاخه لرستان

17

قسمتی از بیانیه هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اکثریت) - مازندران"درباره انشعاب اقلیت"

18

قسمتی از اطلاعیه هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اکثریت) – خراسان

18

قسمتی از اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اکثریت) (شاخه خوزستان) "درباره انشعاب اقلیت"

19

کیهان: حمله شدید سپاه پاسداران به دادگاه انقلاب شیراز

19

4 فئودال توسط پاسداران دستگیر شدند

19

بمناسبت هشتاد و پنجمین سال‌مرگ فردریک انگلس: "انگلس آموزگار کارگران سراسر جهان"

20

برای ایجاد محیط رعب و وحشت محافل وابسته به امپریالیسم امریکا مردم را کشتار می‌کنند

20

خوانین بختیاری علیه انقلاب وسیعاً سازمان می‌یابند

20