فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 70، 15 مرداد 1359

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

بحران کنونی و وظایف ما

1

امپریالیسم امریکا و رژیم عراق دام می‌گسترند، اما جمهوری اسلامی ایران همچنان خواهان جنگ برادرکشی در کردستان است!

1

فلسطین سرزمین خلق فلسطین است

1

یورش وحشیانه پلیس آمریکا علیه دانشجویان مبارز ایرانی، ورشکستگی همه‌جانبه امپریالیسم آمریکا را به نمایش گذاشته است

1

لغو سود ویژه امتیاز تازه شورای انقلاب و رئیس جمهور به سرمایه‌داران

4

گرانی درد بی‌درمان سرمایه‌داری وابسته، نقش دولت در مساله گرانی (قسمت چهارم)

5

پاکسازی انقلابی در آلومینیم‌سازی اراک

6

بستن دانشگاه‌ها زیر پوشش "انقلاب فرهنگی" به زیان انقلاب است!

6

در کارخانه فیلور

6

باز هم حادثه در ذوب آهن

6

دستاوردهای انقلاب و سوسیالیسم: شهر هوشی‌مین در راستای انقلاب سوسیالیستی ویتنام به پیش می‌رود!

7

بمناسبت 14 مرداد سالروز صدور فرمان مشروطیت، سازش بورژوازی تجاری با فئودالیسم و امپریالیسم انقلاب مشروطه را به شکست کشاند

8

نظری بر پیش‌داوری‌های «منشعبین»

9

دانشجویان و دانش‌آموزان پیشگام کرج با جمع‌آوری محصول کشاورزان در جهت پیوند با زحمتکشان گام برمی‌دارند

14

برای مبارزه با دار و دستۀ ضدانقلابی پالیزبان – بختیار زحمتکشان روستا در منطقۀ (ایلام و کرمانشاه) باید مسلح شوند

14

مردم مبارز کرج!

14

مبارزات زحمتکشان روستای «بیرون» (میانه) برای مصادرۀ زمین‌های فئودال‌ها

14

بررسی انتقادی قانون کار پیشنهادی دومین و سومین کنگره سراسری شوراهای اسلامی کارگران (در اصفهان و مشهد) (قسمت دوم)

15

پیام خانواده‌های شهدا و زندانیان سیاسی ترکمن صحرا

16

المپیک مسکو، پیروزی سوسیالیسم بر امپریالیسم جهانی

17

حامدبیک مزدور رژیم جنایتکار بعث توسط پیشمرگان فدائی دستگیر شد

18

گرامی باد یاد رفیق شهید نادر ایازی

18

جمهوری اسلامی حقوق زنان را در عرصه ورزش نیز نادیده گرفته است

20