فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 71، 22 مرداد 1359

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

دولت جدید، اگر به خواست‌های مردم توجه نکند، با بن بست مواجه خواهد شد

1

دولت جمهوری اسلامی بداند؛ گسترش دامنۀ جنگ در کردستان یکپارچگی خلقهای ایران را با خطرات جدی روبرو می‌کند!

1

مبارزۀ دانشجویان در اروپا و امریکا؛ دمکراسی پوشالی و دروغین امپریالیسم را افشا کرد

1

در حاشیه برگزاری روز قدس

3

اخراج و بازنشستگی اجباری معلمین انقلابی و ترقیخواه بسود امپریالیسم امریکا است

3

از تجربه مبارزات زحمتکشان میهن‌مان درس بگیریم، تجربه پانزده ماه مبارزه دهقانان ترکمن صحرا در خدمت ارتقاء جنبش ضدامپریالیستی – دمکراتیک خلقهای سراسر ایران (قسمت پنجم)

4

سانسور، جعل، تحریف حقایق سیاست جمهوری اسلامی علیه نیروهای انقلابی، است

5

نارسائی‌های مراکز درمانی و مشکل زحمتکشان

6

رفاه زحمتکشان باید تأمین شود

7

بمناسبت 28 مرداد سالروز کودتای جنایتکارانه امپریالیسم امریکا، امپریالیسم و محافل امریکائی ارتش همواره در فکر تکرار کودتای 28 مرداد هستند

8

گرانی درد بی‌درمان سرمایه‌داری وابسته، تأثیر بودجۀ دولت بر گرانی و بیکاری (قسمت پنجم)

9

اخراج کارگران بحران بیکاری را حادتر می‌کند

10

سرمایه‌داری فاجعه دیگری آفرید؛ فریادهای دلخراش کارگر نه می‌توانست ماشین را خاموش کند و نه گوش کارفرما را شنوا سازد

10

شورای کارکنان پارس الکتریک باقیماندۀ سهام حاج‌برخوردار و اربابان امریکائی‌اش را ملی اعلام کرد

11

پشتیبانی کارگران پیشرو شهریار از اعدام انقلابی یکی از مزدوران در علیشاه عوض

11

کارگران با تبعیض مبارزه می‌کنند!

11

محصولات روستای "کوشته" (شهریار) از بی آبی در معرض نابودی است و مقامات جمهوری اسلامی کوچکترین توجهی نمی‌کنند

11

تقویم انقلاب جهانی، امریکای مرکزی؛ تعمیق بحران انقلابی و استراتژی امپریالیسم امریکا

14

دستاوردهای انقلاب و سوسیالیسم، جمهوری خلق مغولستان در راه تحکیم سوسیالیسم

15

اخبار جهانی، بولیوی: هزاران معدنچی توسط کودتاگران بولیوی اعدام شدند

15

درسهائی از جنبش کارگری ایران، بررسی اعتصاب 56 روزۀ کارگران صنایع فولاد اهواز

16

«عوامفریب هستید و عوامفریبان دشمنان طبقه کارگرند» (لنین) برخوردهای بغایت اپورتونیستی «حزب توده» فضای مبارزه ایدئولوژیک را مسموم ساخته است

17

واکنش‌های انقلابی کارگران در برابر لغو سود ویژه

19

چه دستهائی در کار است؟

19

همراه با بیرون کردن مدنی از مجلس قاطعانه‌تر شرکایش را نیز افشا کنیم

20

2 سال پس از فاجعه سینما رکس آبادان؛ نه تنها عاملان این جنایت وحشیانه محاکمه نشده‌اند، بلکه خانوادۀ شهدای سینما رکس همچنان مورد ارعاب و آزار هستند

20

اعدام انقلابیون خلق؛ تخم نفاق می‌نشاند و طوفان کین‌خواهی می‌آفریند

20