فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 74، 12 شهریور 1359

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

امپریالیسم امریکا، برای تهاجم علیه انقلاب مردم ایران نیروهای نظامی خود را در خلیج فارس متمرکز ساخته است، ایران را گورستان امریکا می‌کنیم

1

با صلح عادلانه در کردستان پیکار علیه ایادی امپریالیسم امریکا و رژیم عراق را تحکیم بخشیم

1

بمناسبت 9 شهریور سالروز مرگ فرزند فداکار خلق رفیق صمد بهرنگی؛ امروز هر معلم انقلابی «صمد» دیگری است

1

شعر: تجربه

2

آقای بنی‌صدر به این سئوال شوراها پاسخ دهد: «مبارزه ضد امپریالیستی را در چه می‌بیند؟ در انحلال شوراها یا در تصفیه مدیران؟»

4

بیشترین مالیاتها را چه کسانی می‌پردازند

4

گرانی درد بی‌درمان سرمایه‌داری، تأثیر بودجه 1359 بر مسئله گرانی و بیکاری

5

در کارخانه کفش ملی پس از ملی شدن چه گذشته است؟

6

نامه‌ای از یک رفیق کارگر تراشکار به کار

6

کارگران مبارز «آتی‌ساز» در برابر توطئه کارفرما، شورا را تحکیم می‌بخشد

6

بررسی قانون تشکیل شوراها، بجای تحکیم شوراهای واقعی شعار «شورا بی شورا» «قانونی» می‌شود (قسمت دوم)

7

تقویم انقلاب جهانی، بمناسبت سالروز انقلاب بلغارستان؛ انقلاب بلغارستان گسست حلقۀ دیگری از زنجیر سرمایه‌داری جهانی

8

دستاوردهای انقلاب و سوسیالیسم: چگونه کوبای سوسیالیستی بیسوادی را نابود کرد

9

اخبار جهانی

9

قهرمانان سوسیالیسم

9

درسهائی از جنبش کارگری ایران، تاکتیک «انحرافی و اجباری» "راه کارگر"

10

گزارشی از دو شب آماده‌باش ضدکودتا، باید بپا خاست! برای به زانو درآوردن امپریالیسم یک دنیا کار وجود دارد

12

با رهنمودهای اتحادیه سراسری روستایی ترکمن صحرا شوراهای دهقانی ترکمن صحرا؛ 110 هزار تن از 311 هزار تن گندم خریداری دولت را تولید کردند

13

توطئه امپریالیستی اخلال در تحویل مواد اولیه، کارخانجات نساجی را در خطر رکود قرار داده است

15

چرا دولت محصولات کشاورزی «مغان» را خریداری نمی‌کند؟

16

دهقانان زحمتکش (ارجناوند) اراک متحداً اراضی ارباب را مصادره کردند

16

رفاه زحمتکشان تامین باید گردد

17

عکس و مشخصات ساواکی‌ها و مزدوران شناخته شده امپریالیسم را انتشار دهید

17

روستائیان «تبرئه» اراک متحداً از شورای خود حمایت می‌کنند

17

در حاشیه مناظرۀ تلویزیونی درباره سود ویژه «نظر یک کارگر»

18

در مجلس شورای اسلامی چه می‌گذرد؟ رأی اعتماد به معین‌فر، رأی اعتماد به محافل لیبرال است

19

دروغ‌پردازی و توطئه علیه فدائیان خلق بسود امپریالیسم است

20

کینه‌توزی آیت‌الله ربانی نسبت به انقلابیون کمونیست عملا به جانبداری از خوانین فارس انجامیده است

20