فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 75، 19 شهریور 1359

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

آزادی‌های سیاسی و پیکار ضدامپریالیستی

1

گشایش دانشگاه، این سنگر آزادی، خواست مردم ماست

1

17 شهریور روز تجلی دلاوریهای خلق در برابر گلولۀ دژخیمان

1

مردم باید بدانند

2

جوابیه نمایندگان مجلس به کنگره امریکا مداخلات امریکا را محکوم کرد اما محاکمه گروگانها را مسکوت گذاشت

4

خبر کوتاه بود... از آخرین لحظات اعدام رفیق فدائی علیرضا شکری افشار

5

تقویم انقلاب جهانی، بمناسبت (9 سپتامبر) سالروز تشکیل جمهوری دمکراتیک خلق کره، انقلاب کره: جزئی از انقلاب جهانی پرولتاریا

6

دستاوردهای انقلاب و سوسیالیسم، مردم لائوس می‌گویند: زمان همانند رود مکونگ به عقب باز نخواهد گشت، لائوس کهن متعلق به گذشته است و هرگز باز نخواهد گشت، لائوس نوین پرامید به آینده می‌نگرد

7

درسهائی از جنبش کارگری ایران، مبارزات کارگران سیمان ری حول خواست طرح طبقه‌بندی مشاغل

8

نگاهی به برنامۀ اقتصادی دولت رجائی، خانه از پای‌بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است

9

آمار دولت جمهوری اسلامی در سال 59 نشان میدهد...

13

چه کسانی باعث انحلال شورا و اخراج کارگران مبارز «کارخانه پوشش» گیلان شدند؟

14

اعلامیه نمایندگان شوراها و سندیکاهای 40 کارخانه و کارگاه درباره لغو سود ویژه

وزارت کار می‌گوید: چون قانون سود ویژه طاغوتی بود، آنرا لغو کردیم

کارگران می‌گویند: وقتی یک قانون طاغوتی لغو می‌شود، باید قانونی مترقی جایگزینش شود

14

کارگران خواهان افزایش مرخصی سالانه هستند

14

اعتراض کارگران کارخانجات وابسته به سازمان گسترش اراک به بخشنامه انحلال شوراها

15

اتحاد و مبارزۀ پیروزمندانۀ رانندگان و کارگران زحمتکش اسکله بندر لنگه

15

جنبش دهقانی ایران، زحمتکشان «ده موسی» (نهاوند) در سنگر شوراها محکم ایستاده‌اند

16

مردم روستای (گزیر) بندر لنگه و مشکل برق

16

عشایر فسا برای سرکوب خوانین جیره‌خوار امریکا اسلحه می‌خواهند، باید آنها را مسلح کرد!

16

زحمتکشان "وزیرآباد"، "نوازن" و "موچان" می‌کوشند دست (سالارمنش) سرمایه‌دار را از روستای خود کوتاه کنند

16

قتل ناجوانمردانه فدائی خلق رفیق "علی‌باز جهانبازلو" دشمن آشتی‌ناپذیر خوانین و فئودال‌های مزدور لکه ننگی بر دامان سپاه پاسداران است

17

اعلامیه گروهی از رانندگان بیکار کرج: تریلرهای غلامرضا پهلوی جانی باید مصادره شده و به رانندگان بیکار واگذار شود

17

اطلاعیه

17

قسمت‌هایی از اعلامیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اکثریت) – شاخه گیلان

فرزند رحمتکشان شهر، رفیق حسن صالحی به دست مزدوران جنایتکار وابسته به رژیم جمهوری اسلامی ترور شد

18

آیت‌الله طالقانی از مردم، از شورا و وحدت نیروهای انقلابی دفاع می‌کرد

20

گرامی باد خاطرۀ مجاهد شهید مهدی رضائی

20

یک سال از کشتار روستائیان زحمتکش «قارنا» گذشت

20

40 ساعت کار در 5 روز هفته خواست همۀ کارگران است

20

اگر ترور انقلابیون مورد حمایت دولت جمهوری اسلامی نیست؛ قاتلان فدائی خلق حسن صالحی باید به مجازات اعمال جنایتکارانه‌شان برسند

20