فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 77، 2 مهر 1359

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

رژیم مرتجع عراق در خدمت امپریالیسم امریکا

1

متحد شویم! تا پای جان از استقلال میهن دفاع کنیم!

2

آیت از کودتای 28 مرداد دفاع می‌کند

2

آموزش و پرورش آذربایجان شرقی نزدیک به هزار نفر از معلمین آگاه و مبارز را اخراج کرده است

3

اخراج ساواکی آری، اخراج انقلابیون نه

3

اتحاد، مبارزه، پیروزی، پیام بمناسبت آغاز سال تحصیلی 60-1359

4

قانون تامین اجتماعی کنونی و نرخ دست و پا و چشم و گوش کارگران

6

نامه یک کارگر

6

اجرای قانون اصلاحات ارضی خواست مبرم میلیونها دهقان است

7

محصولات زمینهای مصادره شده، در روستاهای اطراف نقده با پیروزی کامل برداشت شد

7

تقویم انقلاب جهانی، تجربه شیلی؛ نفی رفرمیسم، اثبات انقلاب (قسمت دوم)

8

مردم یکدل و یکصدا هرگز شکست نخواهند خورد...

8

دستاوردهای انقلاب و سوسیالیسم، زن و خانواده در جامعه سوسیالیستی

9

اخبار جهانی

9

سیاست آموزش و پرورش دولت جمهوری اسلامی در کردستان کینه و نفرت می‌پراکند

10

دولت موظف است خسارت ناشی از خشکسالی کشاورزان را هرچه زودتر جبران کند!

10

جوانان آگاه و زحمتکش روستای "آهو" با حمایت یکپارچه اهالی دست ارباب را از قنات ده کوتاه کردند

10

چارۀ رنجبران وحدت و تشکیلات است، ما درد مشترک داریم: استثمار!

11

کارگران مبارز ایرفو، در مقابل توطئه‌های مدیرعامل سنگر شورا را رها نمی‌کنند

11

چه کسانی در رأس کمیسیون پاکسازی وزارت نفت قرار دارند؟!

12

ضدانقلابیون در سیستان و بلوچستان توسط امپریالیزم آمریکا مسلح می‌شوند، با متشکل و مسلح کردن زحمتکشان منطقه به مقابله با آنها برخیزیم

13

تجار بزرگ احتکار می‌کنند تا گرانتر بفروشند

15

در مجلس شورای اسلامی چه می‌گذرد؟ مجلس باید حکم به محاکمه جاسوسان امریکائی بدهد

16

گازوئیل ایران در خدمت ارتش ترکیه

16

متحد شویم! تجاوزات امپریالیسم امریکا و رژیم عراق را درهم کوبیم!

16