فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 78، 9 مهر 1359

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

خلق: متحد، مصمم، پرخروش تجاوز امپریالیسم امریکا و رژیم مرتجع عراق را درهم می‌شکند!

1

مردم متحد، هرگز شکست نخواهند خورد!

1

تلگرام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اکثریت) به حضور آیت‌الله خمینی بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران

1

با درهم کوبیدن تجاوزات رژیم بعث عراق از دستاوردهای انقلاب به دفاع برخیزیم

5

پیام نفتگران پیشرو تهران به تمام نفتگران قهرمان

5

متحد شویم، مردم مبارز خوزستان، تجاوزات امپریالیسم امریکا و دولت عراق را درهم کوبیم!

5

با مقابله با تجاوز نظامی رژیم عراق پاسدار استقلال و انقلاب مردم میهن خویش باشیم

6

فقط در صورتی که مردم با هم متحد باشند امریکا و عراق هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند!

6

به مقابله برعلیه امپریالیسم غارتگر بپا خیزیم و پاسدار استقلال میهنمان باشیم!

6

بختیار به تجاوزگران عراقی فرمان کشتار مردم را میدهد!

7

تهاجم عراق و خبرگزاری‌های امپریالیستی

7

مردم مبارز خوزستان! خلق قهرمان غرب! کارگران رزمنده جنوب!

7

اعلامیه نفتگران پیشرو درباره جلوگیری از کمبود نفت

8

پاسداران باید به سلاح سنگین مسلح شوند!

8

تأمین مایحتاج حیاتی مردم بنفع انقلاب است

9

کانون شوراهای اسلامی کارگران و کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کارخانجات تجاوز نظامی عراق را محکوم کردند

9

کارگران پیمانی پارس الکتریک (پروژه کرج) خواهان رسمی شدن هستند

9

تقویم انقلاب جهانی: نظری بر منازعات سومالی با اتیوپی و پیامدهای آن

10

شرکت یکپارچۀ کارگران کارخانۀ تولیدارو در تصفیۀ انقلابی 3 تن از مدیران لیبرال

12

کانون شوراهای شرق تهران آماده دفاع از استقلال میهن و سرکوب متجاوزین

12

جانفشانی کارگران مبارز کارخانۀ ایدم در اطفای حریق کارخانه

12

نامۀ یک زن زحمتکش به کار

12

کارگران مسلح و متشکل در کمیته‌های دفاع از انقلاب پیشتاز جنبش مقاومت در برابر تجاوزگران!

13

کارگران مبارز صنایع چوب ایران، متحد و یکصدا در برابر هرگونه تجاوز نظامی ایستاده‌اند

13

اخراج معلمان ترقی‌خواه، انهدام آموزش و پرورش و اشاعه دشمنی و کینه میان مردم است!

14

مردم مبارز خراسان، رفقا، هواداران!

14

گزارشی از اتحاد و آمادگی مردم بعد از حملات هوائی رژیم بعثی عراق

15

قسمتی از اعلامیۀ کارگران پیشرو تبریز دربارۀ شهادت 4 تن از کارگران مبارز در اثر تجاوز نظامی رژیم تجاوزگر عراق به پالایشگاه تبریز

16

اعلامیۀ کارگران پیشرو مشهد: دیوار زندان در برابر اتحاد کارگران پوشالی است

16

معدن ذغال سنگ (کرسنک) قربانی گرفت

18

اخراج معلمین آگاه و انقلابی در قزوین

18

اعلام آمادگی هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اکثریت) جهت اعزام به مرزهای غربی کشور

18

اطلاعیه هواداران سازمان در خراسان درباره تجاوز رژیم عراق

18

پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اکثریت) به خلق‌های عرب و کرد عراق

20

رهنمود به همه نیروهای هوادار سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اکثریت)

در برابر توطئه‌های امپریالیسم امریکا و تجاوزات رژیم ضدمردمی عراق از جمهوری اسلامی ایران دفاع کنیم

20

ضیاءالحق در نمایشگاه بین‌المللی تهران

20

رهنمود به هواداران

20

 

 

فهرست مطالب ضمیمه کار شماره 78، 9 مهر  1359

 

صدور ضدانقلاب: هدف امپریالیسم امریکا از جنگ تجاوزکارانه رژیم عراق با جمهوری اسلامی ایران است