فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 79، 16 مهر 1359

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

به فدائیان خلق که جان بر کف برای رهائی زحمتکشان و استقلال میهن می‌رزمند

1

امپریالیسم امریکا از تهاجم عراق علیه مراکز صنعتی ایران، چه هدفهائی را دنبال می‌کند؟

1

از یادداشتهای فدائیان خلق: خلق در سنگرها حماسه می‌آفریند!

1

انگیزه تهاجم حکومت عراق و محتوای مقاومت مردم میهن ما

4

توده‌های مسلح و پرسنل انقلابی با قهرمانی علیه تجاوزگران پیکار می‌کنند!

5

کارگران در صفوف مقدم مبارزه درس اتحاد، تشکل و پایداری انقلابی می‌دهند

8

تشکیل «کمیته‌های فنی دفاع از انقلاب در کارخانه‌ها» ضرورت دفاع از انقلاب ایران است

8

کارکنان مبارز بانک مرکزی ایران: اتحاد آگاهانۀ مردم شکست‌ناپذیر است

9

گارگران مبارز «ناست» علیه محتکرین و واسطه‌های ضدانقلابی مبارزه می‌کنند

9

سندیکای کارگران قناد تهران: تا پای جان از انقلابمان دفاع می‌کنیم

9

تأمین کار مناسب برای زحمتکشان بندر کنگ (استان ساحلی) بهترین وسیله مبارزه با قاچاق اجناس خارجی است

9

تقویم انقلاب جهانی: سوسیالیسم در سرزمین آلمان: درهم شکستن دستگاه نظامی – بوروکراتیک کهن شرط مقدماتی پیروزی هر انقلاب واقعا خلقی است

10

از خاطرات "وارنراکرات" کارگر مبارز آلمانی

10

دستاوردهای انقلاب و سوسیالیسم: پنجاه سال پیش بیکاری برای همیشه در اتحاد شوروی ریشه‌کن شد

11

اخبار جهانی

11

ایجاد شرکت‌های واقعی تعاون روستائی گامی در جهت حل مسأله گرانی و قطع نفوذ واسطه‌ها به نفع روستائیان زحمتکش

12

روستائیان فقیر نوشهر خواستار مصادرۀ کامل زمین‌های جنگلی جلگه‌ای هستند

12

در مجلس شورای اسلامی چه می‌گذرد؟ در هنگام بررسی کار گروگان‌های جاسوس فراکسیون لیبرال‌های مجلس خود را افشاء می‌سازند!

14

امامزاده حسن: محلۀ مشکلات بی‌شمار محلۀ امید و مبارزه

15

نمونه‌ای از تفتیش عقاید در جمهوری اسلامی ایران: اخراج معلول انقلاب به بهانۀ «پاکسازی» از آموزش و پرورش استان فارس

16

در ملاقات با نخست وزیر، سفیر اتحاد جماهیر شوروی اعلام داشت: ما حاضریم از نظر تسلیحات نظامی به شما کمک کنیم

16

مردم مبارز، نیروهای انقلابی هواداران رزمنده

16

شعر: در سنگر مقاومت

17

مخالفت روحانیون مدافع سرمایه‌دارن و زمینداران بزرگ با اصلاحات ارضی دشمنی آنان را با تعمیق و گسترش انقلاب ایران پیش از پیش نمایان می‌سازد

18

نیروهای ترقیخواه جهان از دفاع قهرمانۀ خلق ما حمایت می‌کنند!

19

حزب دمکرات کردستان بجای رژیم عراق به سینۀ فدائیان خلق شلیک می‌کند!

20

روزنامه انقلاب اسلامی همچنان دوستی با امپریالیستهای اروپا و ژاپن و دشمنی با اردوگاه سوسیالیسم را تبلیغ می‌کند!

20

در مناطق اشغالی مرزی، باید روز و شب با همۀ نیروهای انقلابیمان به تجاوزگران یورش بریم

20

مردم اهواز می‌گویند: اگر دکتر نریمیسا زنده بود...

20

گرامی باد خاطرۀ کارگران شهید!

20

 

 

فهرست مطالب ضمیمه کار شماره 79، 16 مهر  1359

 

جنگ کردستان بعد از تهاجم عراق به ایران

1

جنگ مهاباد: آخرین خبرهای پیک کردستان

4