فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 83، 14 آبان 1359

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

علی‌رغم برخی نارسائی‌ها و ابهامات تصمیمات مجلس دربارۀ گروگان‌ها با مصالح انقلاب انطباق دارد

1

می‌مانیم و در خون با تجاوزگران پیکار می‌کنیم

1

شهادت کارگران در سنگرهای خوزستان نمونه درخشان پیکار طبقه کارگر علیه امپریالیسم

1

تلاش مذبوحانه لیبرال‌ها برای پیشبرد خط سازش با امپریالیسم

1

هر فدائی، یک گزارشگر انقلابی، سخنی کوتاه با رفقای هوادار پیرامون گزارش‌های تبلیغی (قسمت دوم)

5

خواست‌های نفتگرانی که از مناطق جنگ‌زده به تهران آمده‌اند

7

کشف شبکه طرفداران بختیار توسط شورای کارخانجات پارس الکتریک

7

خواست کارگران: افزایش تولید و اشتغال بیکاران

7

دستجات ضدانقلابی ایران در خارج کشور را بشناسید

8

آیت‌الله ربانی شیرازی باز هم در اجرای طرح اصلاحات ارضی کارشکنی می‌کند

9

پاسخ به هواداران

10

اطلاعیه هواداران منطقه کرمانشاه!

10

مواد غذایی را ذخیره نکنید مردم را به مصرف کمتر تشویق کنید

10

بمناسبت شهادت فدایی خلق رفیق احسان‌الله کوزه‌گر در فیلیپین، سراسر جهان سنگر انقلابیون کمونیست علیه امپریالیسم

11

شهادت فدایی خلق رفیق عبدالله مرادی در پیکار علیه تجاوزگران

11

گزارشی از شرکت در جهاد سازندگی: باید آنجا رفت که مردم هستند

12

روستائیان زحمتکش از استقلال میهن دفاع می‌کنند

14

نامه‌ای از روستائیان زحمتکش ساوه به «کار»

14

از یادداشت‌های فدائیان خلق: مجروحی فریاد می‌زد مرا به جبهه بفرستید، سنگری خالی است

15

توضیح درباره رفیق محمدرضا آذریان

18

حزب دمکرات، دفاع از دمکراسی یا ورشکستگی سیاسی؟!

19

همراه با مردم آگاه ایران خواستار آزادی محمدرضا سعادتی هستیم

20

به مناسبت سالروز تسخیر انقلابی جاسوسخانه و روز دانش‌آموز: امروز خروش پرطنین خلق در هر گوشه میهنمان جاری بود: نه سازش نه تسلیم، نبرد با امریکا

20

در حاشیه تلاش‌های عوامفریبانه امپریالیسم امریکا و رژیم‌های دست‌نشانده در منطقه: شطی و ضیاءالحق دلالان امپریالیسم امریکا

20

توقیف مطبوعات ضدامپریالیست را قویا محکوم می‌کنیم

20

 

 

فهرست مطالب ضمیمه کار شماره 83، 14 آبان  1359 ویژه انقلاب اکتبر

 

آغازگز عصر نوین در تکامل جوامع بشری

1

طبقۀ کارگر نیروی رهبری کنندۀ جامعه

2

مذهب در شوروی

3

اقتصاد سوسیالیستی در اتحاد شوروی

4