فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 90، 3 دی 1359

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

امپریالیسم بر طبل جنگ میکوبد متحد شویم

1

نامه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اکثریت) به مجاهدین خلق ایران

1

تصویب یک طرح ترقیخواهانه طبقه‌بندی مشاغل خواست فوری طبقه کارگر ایران

1

5 دی ماه دومین سالگرد شهادت استاد مبارز دانشگاه، کامران نجات‌الهی: نجات‌الهی نمونه‌ای از هزاران استاد و دانشگاهی مبارز میهن ما بود

3

از یادداشت‌های فدائیان خلق در سنگرهای خونین جنوب: بر لبان رزمندگان جنوب و غرب مینهمان اکنون این سرود جاری است: یک گام ننهیم قدمی به عقب تا دم مرگ

4

تجارت خارجی باید ملی شود، از تجار واردکننده و صادر کننده که بقاء خود را در پیوند با انحصارات امپریالیستی میابند باید خلع ید شود

5

کارگران پیشرو اراک خواستار اخراج ساواکی‌ها و بازگرداندن کارگران مبارز اخراجی شدند

6

کارگران حکم‌های اضافه‌حقوق مدیران را لغو کردند

6

اعتراض دهقانان زحمتکش به لغو موقت بند (ج) طرح اصلاحات ارضی

7

زحمتکشان روستای ورگ شیروان: ما خواستار ادامه فعالیت هیئت‌های 7 نفره هستیم

7

مشکل روستائیان سیره مشکل هزاران آواره جنگی است

7

دستاوردهای انقلاب و سوسیالیسم: ترازنامه انقلاب کوبا، کاسترو از تجارب و دستاوردهای انقلاب کوبا سخن می‌گوید (قسمت دوم)

8

تقویم انقلابات جهانی: جبهه خلق برای آزادی فلسطین: پیکار با امپریالیسم و صهیونیسم از مبارزه با ارتجاع عربی جدا نیست

9

سیاست خارجی: گذشته‌های منفی و نشانه‌های مثبت (قسمت آخر)

10

«خاک سفید» شهرک شوراها، زحمتکشان منطقه: دولت باید تکلیف زمین‌های ما را مشخص کند و به ما سند بدهد

16

حیدر عمواوغلی ستاره درخشان جنبش کمونیستی ایران

18

سیاست‌ها و توصیه‌های لیبرال‌ها را درهم شکنیم، با تمام قوا از آیت‌الله خمینی و خط امام پشتیبانی کنیم

19

بمناسبت صد و یکمین سال تولد استالین: استالین مبارز خستگی‌ناپذیر و پولادین سوسیالیسم

22

اخبار کردستان

23

پیام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اکثریت) بمناسبت دومین کنگره حزب کمونیست کوبا به کمیته مرکزی حزب کمونیست کوبا و خلق قهرمان کوبا

24

می‌مانیم و در خون پیکار می‌کنیم

24

درگذشت الکسی کاسیگین را به حزب کمونیست و مردم اتحاد جماهیر شوروی تسلیت میگوئیم

24