فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 93، 24 دی 1359

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

آقای رئیس جمهور! می‌دانید چه محافلی و به چه منظوری همه کشورهای جهان را وابسته میخوانند؟

1

امپریالیسم امریکا رژیم‌های ارتجاعی منطقه را علیه انقلاب متحد می‌سازد، برای درهم شکستن دشمنان متحد شویم

1

رفیق فدائی اسحاق بابازاده از تبار طبقه کارگر قهرمان ایران در جبهه جنوب به شهادت رسید

1

در پشت جبهه‌های جنگ آوارگان را دریابیم

3

از یادداشت‌های فدائیان خلق: بر کرانه‌های کرخه ارغوان‌های پیروزی می‌شکفد، ما پیروز می‌شویم

4

8 سال از شهادت امیلکار کابرال متفکر انقلابی و رهبر کینه بیسائو گذشت

5

کارگران الیاف: کارخانۀ الیاف، ملی باید گردد

6

اخلال مدیر کارخانه شیشه‌سازی مینا در تولید

6

کارگران مبارز شرکت واحد: با هشیاری انقلابی توطئه‌های ضدانقلاب را عقیم گذاریم

6

کارکنان صنایع فولاد، پیشقراولان مبارزه در جبهه و پشت جبهه

6

کارگران ایران خواهان تدوین و اجرای طرح ارزشیابی مشاغل بر اساس تامین حقوق واقعی خود و تعدیل حقوق‌های کلان هستند

6

دهقانان روستای «گرکز»: الغای بند (ج) عقب‌نشینی در برابر زمینداران بزرگ است

7

اعتراض به لغو بند (ج) در 50 روستای آمل

7

تقویم انقلابات جهانی: بمناسبت شانزدهمین سالروز آغاز مبارزه مسلحانه خلق فلسطین: فلسطین، نبرد تا پیروزی (قسمت آخر)

8

دستاوردهای انقلاب و سوسیالیسم: چکسلواکی در راه سوسیالیسم پیشرفته، در چکسلواکی بیکار و بیسواد وجود ندارد

9

سالگر پیروزی خلق کامبوج

9

السالوادر در آستانه پیروزی

9

اخبار کوتاه

9

گرسنگی، سرما و بیماری زندگی آوارگان جنگ را تهدید می‌کند

11

26 دی، روز تجلی قدرت مردم، روز فرار شاه امریکائی گرامی باد

13

تبریز در جشن فرار شاه

13

تظاهرات سه‌شنبه 23 دی ماه را تحریم می‌کنیم

13

دوستان شاه امریکائی، دوستان سرمایه‌داران لیبرال

15

«راه نجات» یا نجات «راه»، تفاهم و مذاکره پیشنهادی لیبرال‌ها «راه» بازگشت امپریالیسم و نابودی دستاوردهای انقلاب است

17

دشمنی لباسچی و همه تجار سرمایه‌دار با پیشرفت انقلاب

18

اخبار کردستان

19

مبارزات انقلابی روستائیان بوکان علیه زمینداران بزرگ

19

از میان اعلامیه‌ها و نشریات هواداران سازمان

21

فدائی شهید، رفیق کارگر اسحاق بابازاده

22

مأموران شهرداری صدها خانۀ «خاک سفید» را ویران کردند

22

انقلاب السالوادر در آستانۀ پیروزی

23

دوستان مجاهد وظیفه شما جدا کردن صف دوستان و دشمنان مردم است نه مخدوش کردن آن (قسمت اول)

24

در بزرگداشت قهرمانی‌های خلق شرکت کنید

26

تدوین و اجرای یک قانون کار و تامین اجتماعی مترقی با مشارکت شوراها، سندیکاها و کانون‌های کارگری ضرورت مبرم انقلاب است

26

خاطره 60 پاسدار شهید جبهه‌های جنوب همیشه زنده است

27

تصحیح و پوزش در مورد شهید پرویز قنبری‌ها

27

چرا روزنامه جمهوری اسلامی همچنان مواضع انقلابی و روشن ما را دگرگون جلوه می‌دهد؟

28

دوستی با کوبای انقلابی ضرورت پیشرفت انقلاب است

28

تظاهرات روز سه‌شنبه 23 دیماه را تحریم کنیم

28