فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 94، 1 بهمن 1359

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

جنگ خواست امریکاست، نه حل مسئله گروگانها

1

یک دهه پیکار افتخارآفرین فدائیان خلق (اکثریت) سالروز حماسه سیاهکل را گرامی داریم

1

طبقه کارگر دژ استوار پایداری در برابر تجاوزگران، خون کارگران پیشرو سرخی صبح پیروزی زحمتکشان

1

لنین، انسان طراز نوین شاخص خرد، وجدان و شرف دوران ما

1

چه کسانی به لیبرالها خدمت می‌کنند، نمایش 23 دی‌ماه شاهکار جدید «چپ‌روها»

2

از یادداشت‌های فدائیان خلق در جبهه‌های جنگ: سرشار از شوق پیروزی تا آخرین نفس می‌جنگیم

4

بیانیۀ سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اکثریت) – شاخه کردستان بمناسبت (2ی ریبه‌ندان)

5

لغو مادۀ 33 قانون کار آریامهری خواست مبرم کارگران است، طرح‌های ارائه شده از جانب روزنامه جمهوری اسلامی و (صالحان سازنده) برای جلوگیری از اخراج کارگران طرح‌های مبهم و نارساست

6

اهالی روستای «رودبارسرا» و «خوشابر»: فئودال‌ها و ضدانقلابیون آزاد شده را مجازات کنید

7

سه هزار تن از روستائیان گنبد خواهان اجرای بند (ج) شدند

7

دستاوردهای انقلاب و سوسیالیسم: از تجارب انقلاب کوبا بیاموزیم

9

نخستین برنامه پک ساله لائوس

9

پیمان وحدت چاد و لیبی

9

السالوادور: پیروزی نهائی نزدیک است

9

اخبار کوتاه

9

درسهائی از جنبش کارگری ایران: شورا، سندیکا و اتحادیه‌های کارگری (قسمت اول)

10

انقلاب السالوادر در آستانۀ پیروزی (قسمت دوم)

11

دوستان مجاهد وظیفه شما جدا کردن صف دوستان و دشمنان مردم است نه مخدوش کردن آن (قسمت دوم)

12

مهندس بازرگان انقلاب ایران را در نزد مردم جهان چگونه تصویر می‌کند؟

14

پاسداران باید به سلاح‌های سنگین مسلح شوند

15

اخبار کردستان

14

از میان اعلامیه‌ها و نشریات شاخه‌ها و هواداران سازمان

16

فدائی خلق، رفیق شهید علیرضا کاظمی (نفتگر پیشرو)

17

کارگر انقلابی، شهید محمدصغیر رمضانی

17

فدائی خلق، رفیق شهید نوری نیاکان

17

عکس فدائی خلق رفیق شهید محمود اشرف‌آبادی

17

توضیح و تصحیح

18

درگذشت رفیق فدائی، هنرمند ارزنده خلق مجتبی خرمی

18

گرامی باد خاطره شهدای کارگر آب و برق خوزستان

18

اعزام گروهی از نفتگران جنگ‌زده به سنگرهای آبادان و خونین‌شهر

19

کارگران کفش ملی: از اقدام انقلابی شورای کارخانه چرم آذر علیه واسطه‌ها پشتیبانی کنیم

19

تبلیغ توده‌ای را حول ارگان سراسری سازمان گسترش دهیم

22

در راه خلق فداکار و در برابر دشمنان تسلیم‌ناپذیر باشیم. گرامی باد خاطره رفقای شهید دی ماه

24

آقای پالمه! تنها راه پایان جنگ تحمیلی، بیرون رفتن ارتش متجاوز صدام از میهن ماست

24