فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 106، 2 اردیبهشت 1360

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

4 سئوال از آقای رئیس جمهور، در نوشته‌ها و گفته‌های آقای بنی‌صدر، معمولاً همه راهها به رم ختم می‌شود

1

بلوک نظامی امپریالیسم و دول ارتجاعی منطقه علیه انقلاب ایران

1

استقبال بی‌نظیر مردم از مراسم ششمین سالگرد حماسه شهادت رفیق بیژن جزنی و همرزمان

1

به استقبال اول ماه مه برویم: جنبش جهانی 8 ساعت کار و اول ماه مه

1

با انقلاب یا علیه انقلاب

 

دشمن همیشه شمشیر بدست نمی‌گیرد!

3

این حناها دیگر رنگی ندارد!

3

کدام هپروت؟

3

سیستان و بلوچستان را دریابید!

4

بند (ج) و (د) کماکان خواست عمده دهقانان زحمتکش روستاهاست

7

بند (ج) و (د) اجراء باید گردد، گزارشی از گردهمائی دهقانان روستای حومه آمل

7

نهادهای انقلابی در کنار زحمتکشان خواهان ادامه اجرای بند (ج) و (د) اصلاحات ارضی هستند

7

تاخیر در اجرای بند (ج) طرح اصلاحات ارضی به نفع دشمنان انقلاب است

7

بند (ج) را اجراء کنید

7

دستاوردهای انقلاب و سوسیالیسم: کامپوچیای نوین: در راه احیای ارزشهای ملی، سازندگی و ترقی اجتماعی

8

به مناسبت صد و یازدهمین سال تولد لنین: پرچمی که لنین بلند کرد جاودانه در اهتزاز است

9

بلوک نظامی امپریالیسم و دول ارتجاعی منطقه علیه انقلاب ایران

10

اسلام آمریکایی علیه روحانیت مبارز تجهیز می‌شود

11

در هر رگ برگ خون یاران رفته است

رفیق شهید فدائی خلق جمال توت‌آغاجی

رفیق شهید فدائی خلق ستوان مهرعلی (مراد) الفتی

رفیق شهید فدائی خلق عبداله کریمی

رفیق شهید فدائی خلق هادی کاکاخانی

رفیق شهید فدائی خلق حمید شکری

11

یاد شهدای حوادث خونین دانشگاه را گرامی داریم: در سالگرد حوادث خونین دانشگاه بار دیگر بر ضرورت بازگشائی دانشگاهها تأکید می‌کنیم

12

خاطرۀ مجاهدین شهید گرامی باد

12

نفتگران پالایشگاه تهران مشکل مسکن را با شیوه‌های سنجیده حل می‌کنند

13

تبلیغات دشمنانه لیبرالها علیه روزنامه‌های اطلاعات و کیهان

13

باندهای سیاه را افشاء کنیم، شبکه گستردۀ باندهای سیاه در کرمانشاه

16

ضدانقلاب را افشاء کنیم (5)

 

توطئه‌های مشترک خوانین مزدور بویراحمد

17

مسلح کردن گروهی از افراد شیخ هادی توسط رژیم ضدخلقی عراق

17

ملاقات مهاجمین ضدانقلابی با سیدنصرالدین حیدری

17

اخبار شهرستان‌ها

 

مناظره هواداران سازمان و نیروهای خط امام

18

از ماهشهر تا بندر دیلم به خاطر کمک به جنگ‌زدگان

18

تجلیل از 12 پاسدار شهید در کرمان

18

نخستین نمایشگاه ضدامپریالیستی در روستای جلالی بوشهر

18

قاچاقچیان، این بازوان امپریالیسم به جنگ انقلاب آمده‌اند!

18

رویدادهای ترکمن صحرا: اربابان چپاولگر همچنان بر زندگی صیادان زحمتکش حاکم‌اند

19

اخبار کردستان: باند قاسملو شتابان در سراشیب انزوا

20

توضیح درباره اطلاعیه‌ای با امضاء "اعضاء مسئولین و فعالین کمیته‌های محلی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اکثریت) در مناطق شوش، مولوی و..."

20

توضیح مهم درباره قبض‌های کمک مالی سازمان

20

صدانقلاب در «سازمان وحدت بلوچ» متشکل می‌شود

22

از میان نامه‌ها: حرف‌های زحمتکشان

25

فدائی خلق رفیق یداله اسماعیلی (در جبهه ماهشهر) مالامال از عشق به کارگران و خشم به امپریالیسم به کاروان سرخ شهدای پرافتخار سازمان پیوست

26

بمناسبت سالروز کشتار وحشیانه ارامنه توسط امپریالیستها: امپریالیسم دشمن تمامی مردم صرف نظر از تعلقات مذهبی و عقیدتی آنان است

26

هیئت بررسی شایعه شکنجه نتیجه کار خود را اعلام کرد: نظام حاکم بر زندان‌ها مبتنی بر شکنجه نیست

27

به جای خراب کردن خانه‌ها و توسل جستن به خشونت در برابر مردم باید به فکر تامین مسکن زحمتکشان بود

28

سنگرهای مقاومت علیه تجاوزگران از خون رفیقان ما لاله‌گون است

28

فدائیان خلق، رفقای شهید سنگرهای پیکار با تجاوزگران

28

ستون پنجم امپریالیسم با انفجار نارنجک، بیش از 15 نفر را در مقابل دانشگاه تهران مجروح ساخت

28