فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 120، 7 مرداد 1360

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

ردیابی تاکتیک امپریالیسم تجارب برخورد با "دولت میانه‌رو"

1

هرچه مراسم قدس عظیم‌تر باشد مشتی که بر پوزه امپریالیسم و صهیونیسم فرود می‌آید قوی‌تر است

1

روز جمعه 2 مرداد هر رای یک شعار "مرگ بر امریکا" بود

5

"طرح بیمه بیکاری کارگران "طرحی است مثبت اما ناقص

6

ترکمن صحرا: با ایجاد هماهنگی، رفق نواقص و اصلاح اشتباهات «ارگانهای انقلاب را هرچه بیشتر به خدمت زحمتکشان درآورید»

7

با اجرای بند (ج) و (د) توطئه‌های زمینداران بزرگ را خنثی سازید!

7

اقدام جهاد سازندگی گامی در خدمت انقلاب

7

تاخیر در اجرای بند ج و د طرح اصلاحات ارضی به نفع دشمنان انقلاب است

7

از میان اعلامیه‌ها و نشریات شاخه‌ها و هواداران سازمان

 

معلمان و دانش‌آموزان در تعطیلات تابستان نیز باید به خلق و انقلاب یاری رسانند

8

سوءقصد به جان امام جمعه بهشهر توطئه ضدانقلاب است

8

از اقدامات انقلابی پرسنل ژاندرمری منوجان حمایت کنیم

8

خروش خلق، در فریاد «مرگ بر امریکا» پرتوان‌تر باد

8

شناسائی و دستگیری عوامل باند بختیار – پالیزبان

8

همیاری هواداران به زلزله‌زدگان گلباف

8

اخبار شهرستان‌ها

 

فعالیت براندازی اشرار و ضدانقلابیون بالا گرفته است

9

مردم از اقدامات پاسداران علیه خوانین و فئودالها حمایت می‌کنند

9

دو بالن حامل بمب و وسایل عکسبرداری کشف شد

9

خبرهای کوتاه

9

ضدانقلاب را افشاء کنیم (14)

سلاح‌های جدید در دست خوانین قشقائی

9

از میان نامه‌ها، حرف‌های زحمتکشان:

مدیر لیبرال شرکت مرا به خاطر دفاع از انقلاب اخراج کرد

9

درباره بودجه 60: سیاست مالیاتی دولت باید در جهت منافع زحمتکشان سمت یابد

10

اعلامیه مشترک احزاب کمونیست و کارگری کشورهای عرب مصوبه آوریل – مه 1981

11

توضیح و تصحیح

14

سیاست خارجی ترقیخواهانه جمهوری اسلامی را تحکیم و امپریالیسم امریکا را تضعیف می‌کند

15

مصاحبه رفیق مهدی فتاپور و رقیه دانشگری کاندیدای سازمان برای انتخابات میاندوره‌ای مجلس (قسمت آخر) در برابر خط سازش همچنان از خط امام بدون کوچکترین تزلزل دفاع خواهیم کرد، پیکر انقلاب از دست انحصارطلبان و تنگ‌نظران زخم‌ها دیده و خواهد دید

16

حذف نامزدهای سازمان ما و حزب توده ایران نقض اصل تعیین سرنوشت مردم بدست خود است

20

اخبار جهانی

 

دعوت روحانیون مسلمانان شوروی از مسلمانان سراسر جهان

21

مطبوعات امپریالیستی وقیحانه به ارتباط آمریکا با ضدانقلابیون افغانستان اعتراف می‌کنند

21

سیاست تجاوزکارانه امریکا در السالوادر محکوم است

21

اخبار کوتاه

21

کارگران سازمان گوشت تهران خواهان تامین حقوق از کارافتادگی و بازنشستگی‌اند

22

حاکم شرع سنندج بدون آنکه به متهمان اجازه دفاع بدهد رفقا خسرو مائی و شفیع رمضانی را به جوخه اعدام سپرد

23

رفیق شهید فدائی خلق علی‌اکبر حیدریان که بحکم دادگاه انقلاب بهشهر تیرباران شد

23

پیروزی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در کرخه‌کور شکست دیگری برای جبهه براندازی به سرکردگی امریکای جنایتکار

24

به مناسبت دومین سال برگزاری نماز جمعه در دانشگاه تهران، نماز جمعه منادی مبارزه علیه امپریالیسم، صهیونیسم و لیبرالیسم

24

چرا دولت در مقابل وقوع زلزله در اشنویه و روستاهای گودنشین اطراف آن سکوت اختیار کرده است

24