فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 131، 22 مهر 1360

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

پاسخ امام به رئیس مجلس پاسخ به خواست محرومان

2

امام با استفاده از اصل ولایت فقیه اختیارات تازه‌ای به مجلس داد

2

طی دو هفته اخیر در تهران، شیراز و اردبیل بر اثر اشتباهات ناشی از محاکمات شتاب‌زده و یا غرض‌ورزی برخی از مسئولین دادگاهها 6 نفر از بهترین مدافعان انقلاب و جمهوری اسلامی ایران تیرباران شدند

3

در حاشیه دفاع بازرگان از مجاهدین تروریست، بازرگان: «امریکا دخالتی ندارد»

5

کارگران زحمتکش کارخانه قند کورش و شرکت زمزم کرمانشاه خواهان اجرای بند «ج» و «د» شدند

6

مدیران لیبرال سازمان گسترش قصد به تعطیل کشاندن کارخانه ماشین‌سازی اراک را دارند

6

پاسخ‌گوئی به حقوق حقه خلق کرد و اتخاذ سیاست اتحاد با نیروهای مردمی منطقه یگانه راه حل موفقیت‌آمیز مشکل کردستان است

7

تغاونی‌های مصرف در واحدهای تولیدی و خدماتی، ضرورت انقلاب

8

افراطی‌گری و تروریسم در خدمت امپریالیسم و ارتجاع جهانی

9

معلمان بناحق «پاکسازی» شده را به مدارس بازگردانید! «تصفیه»های غیراصولی و بی‌رویه را متوقف کنید!

12

برای افزایش تولید و پاسخ به حوائج اساسی کارگران به هرج و مرج و تشتت موجود در معادن ذغال سنگ "زیرآب" پایان دهید

13

چگونه راه نفوذ تفاله‌های امریکا را سد کنیم؟

14

اخبار شهرستان‌ها

 

توسعه دامداری بدون ارائه خدمات دامپزشکی غیرممکن است

16

زحمتکشان زورآباد بوشهر: کپسول گاز را در اینجا عادلانه توزیع کنید!

16

فرمانده ژاندارمری بندر گناوه از صاحبان موتور لنج رشوه می‌گیرد

16

بزرگان ایل قشقائی کوپن‌های ارزاق زحمتکشان قشقائی را تصاحب می‌کنند

16

روستائیان "پهلو" را از شر خوانین آزاد کنید

16

از میان نامه‌ها، حرف‌های زحمتکشان: در خاک سفید، افغانیها یا مال مردم را می‌دزدند یا بچه‌هایشان را

16

همزمان با تیرباران 6 رفیق اکثریتی در تهران، شیراز و اردبیل چند رزمنده فدائی در جبهه‌های جنگ به شهادت رسیدند

17

فدائی خلق رفیق شهید پیروز شریعتی

17

فدائی خلق رفیق شهید فرزین شریفی

17

فدائی خلق رفیق شهید عادل قربانی

17

پیام انقلاب ایران در مجمع عمومی سازمان ملل

18

گسترش مناسبات با اردوی جهانی انقلاب در خدمت انقلاب

19

اعلامیه مشترک سازمان جوانان توده ایران و سازمان دانشجویان پیشگام ایران: برای تحقق واقعی دگرگونی بنیادین در نظام آموزش عالی، برای برآوردن نیازهای رشد و توسعه جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه‌ها و مدارس عالی باید هرچه سریعتر گشوده شوند

20

پیرامون ترور سادات

22

با استقبال از فراخوان سازمان تحویل سلاح به سپاه پاسداران همچنان ادامه دارد

23

سنت مبارزان توده‌ای: وفاداری به مردم و میهن و آرمان سوسیالیسم پاینده باد

24