فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 133، 6 آبان 1360

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

رئیس جمهور در برابر اقدام مستقل مجلس

1

با تأمین آزادی‌های سیاسی اعتماد مردم به جمهوری اسلامی را تقویت کنید

3

آقای رئیس دیوان عالی کشور! آیا تاکنون پرونده اعدام رفقای ما را که اعتقاد و عمل آنان دفاع از انقلاب و جمهوری اسلامی بوده بررسی کرده‌اید؟

4

در هر رگ برگ خون یاران رفته است، رفیق شهید طاهره حیاتی

4

قانون کار جدید کشاورزی باید بر اساسی حقوق کار مندرج در قانون اساسی تدوین شود

5

نمایش: "ساخت ماشین‌سازی اراک" از سیمای جمهوری اسلامی ایران گامی راهگشا در شناخت مشکلات انقلاب

6

به خواست‌های کارگران ذوب آهن رسیدگی کنید

6

بخشنامه‌ها نمی‌توانند جای یک قانون تأمین اجتماعی مترقی و نوین را بگیرند

7

بنیاد مستضعفان باید مشکلات کارخانه آجر هراز را بکمک کارگران رفع نماید

7

تنظیم شناسنامه برای روستاهای کشور اقدامی اصولی و انقلابی است

8

با اجرای بند ج و د جلوی توطئه‌های فئودالها را بگیرید

8

با تضمین خرید محصولات کشاورزی دست واسطه‌ها و محتکران را کوتاه کنید

8

علیه جنگ‌افروزیهای ریگان مردم جهان یکپارچه به پا می‌خیزند

9

«تروریسم اقتصادی» با دست‌یابی به اقتصادی مستقل درهم می‌شکند

10

گزارشی از چهارمحال و بختیاری: به خواست‌های اساسی دهقانان زحمتکش چهارمحال و بختیاری رسیدگی کنید

13

رفیق محمدعلی قربانی در درگیری با ضدانقلابیون در مهاباد به شهادت رسید

15

رفیق تیمور جانی شهنی در جبهه الله اکبر به شهادت رسید

15

رفیق کارگر محمدرضا رضائیان در سانحه اتومبیل بدرود زندگی گفت

15

رحمان کریمی مبارز خستگی‌ناپذیر خلق کرد شهید شد، شهادت رحمان کریمی به دست سنار مامدی و جهانگیر اسماعیل‌زاده، خائنین به خلق کرد صورت گرفت

16

اکثر رفقای ما از زندان تبریز و سایر شهرستانهای آذربایجان آزاد شدند

16