فهرست مطالب کار (اکثریت) ویژه جوانان شماره 2، 20 آبان 1360

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

پیرامون طرح جدید گزینش دانشجو

1

ورزش صبحگاهی را در مدارس سازمان دهیم

1

خروش یکپارچه دانش‌آموزان در مراسم 13 آبان: مرگ بر آمریکا دشمن اصلی ما

1

با دولت جدید جوانان از مشکلاتشان می‌گویند

2

پیرامون "طرح جدید گزینش دانشجو"

4

یار در خانه و ما گرد جهان می‌گردیم، چرا وارثان و سازندگان میهن انقلابیمان را در داخل کشور تربیت نکنیم؟

6

صلح از: یانیس ریتسوس شاعر مبارز یونانی

8