فهرست مطالب کار (اکثریت) ویژه جوانان شماره 3، 4 آذر 1360

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

همراه با خلقهای جهان؛ علیه تجاوزگری و جنگ‌افروزی امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار

2

جریانهای بازدارنده انقلاب را از آموزش و پرورش طرد کنید

2

تاریخچه جنبش بین‌المللی جوانان

3

در مدارس: به استقبال امتحانات برویم

4

طرح دوسره شدن مدارس و مشکلات آن

4

در مدارس: در برپائی تعاونی‌های مدارس بکوشیم

5

در مدارس: یکسانی برنامه امتحانات اقدامی مفید و سازنده

5

معرفی کتاب بلشویکها، سی‌ام اوت، نوشته: میخائیل شترف

6

در آستانه 16 آذر روز دانشجو

8