فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 145، 30 دی 1360

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

با اتحاد همه نیروهای مدافع انقلاب، توطئه‌های امریکا را درهم شکنیم!

2

امام خمینی: اسلامی کردن دانشگاهها بمعنی بسته بودن دانشگاهها نیست

3

به نیروی متحد مردم شاه فرار کرد، شاه دررفت مرگ بر امریکا

6

مواضع لیبرال‌ها بدون شیله پیله

4

"کنگره" فلاکت، درباره برگزاری نخستین "کنگره" اقلیت!

5

اداره مجتمع عظیم فولاد اهواز به روش تعاونی تجربه‌ای در جهت ورشکستگی اقتصاد کشور

6

برخورداری از تأمین اجتماعی، حقی است همگانی (اصل 29 قانون اساسی)، تعلل در تدوین و اجرای قانون تأمین اجتماعی  نادیده گرفتن حقوق مردم است

8

تدوین قانون کار نخستین گام اساسی در جهت حل مشکلات کارگری

8

مرگ جانگداز 10 کارگر معدن

8

رئیس جمهور: اصلاحات ارضی از فرائض ماست که حتما باید انجام پذیرد

9

تعیین بی‌موقع قیمت محصولات بجای حمایت از دهقانان زحمتکش به سود واسطه‌ها است

9

از میان گزارش‌ها و اعلامیه‌ها

 

اعلامیه کمیته ایالتی آذربایجان در مورد خطر حمله نظامی امریکا

10

اعلامیه مشترک هواداران فدائیان خلق ایران (اکثریت) و حزب توده ایران در "ازمیر" ترکیه

10

کمیته ایالتی فارس اعمال جنایتکارانه تروریستی را محکوم کرد

10

در نامه‌ای خطاب به سازمان بازرسی کل کشور معلمین متعهد به انقلاب خواهان بازگشت به کار شدند

10

اعلامیه کمیته ایالتی کردستان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به مناسبت 2 بهمن (2ی ریبه‌ندان)

11

کمیته‌های ایالتی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) اقدام نفاق‌افکنانه و توطئه‌گرانه کشتگر – هلیل‌رودی را محکوم می‌کنند

 

ترکمن صحرا

12

سازمان دانش‌آموزان پیشگام ایران

12

کمیته ایالتی مازنداران

12

علیه فراکسیونیسم

13

"شاه"کار پکن

18

جان آنتونیو مایدانا را نجات دهید

18

اخبار جهانی

 

نمایندگان "کنگره" آمریکا هم از اردوگاههای ضدانقلابیون افغانی دیدار کردند

18

کشورهای سوسیالیستی به 90 کشور رشدیابنده کمک می‌کنند

18

شکوفائی هنر و زبان ملیت‌ها در اتحاد شوروی

18

غنا در آستانه تحولات نوین

19

جمهوری خلق کامبوچیا نشاط زندگی را به مردم این کشور بازمیگراند

20

اعلامیه وزرای ناتو دخالت بی‌شرمانه در امور داخلی لهستان

21

آیت‌الله منتظری از مسئولین خواست در برابر جریانات و جوهای مسموم مقاومت کنند، دوست نادان خطرناکتر از دشمن داناست

22

جمهوری اسلامی ایران خواهان مناسبات صلح‌آمیز با همسایگان خویش است

23

چرا؟

25

پیرامون سمینار وحدت شوراهای اسلامی کارخانجات تهران

25

نیما: دنیا خانه من است

26

رفیق ترکمن، رجب‌محمد توماج در جبهه سوسنگرد به شهادت رسید، تا پای جان از میهن انقلابی دفاع کنیم

27

به جبهه رفتم تا از انقلاب دفاع کنم

27

در راه خلق فداکار و در برابر دشمنان مردم تسلیم‌ناپذیر باشیم، گرامی باد خاطره رفقای شهید دی ماه

28

فدائیان خلق رفقای شهید سنگرهای پیکار با تجاوزگران

28