فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 148، 22 بهمن 1360

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

پیام کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به مناسبت خجسته سالگرد انقلاب ضدامپریالیستی و مردمی ایران

2

رهنمودهای امام خمینی در سومین سال انقلاب

4

خط امام از زبان پیروان صدیق آن در سومین سال انقلاب

4

سرود پیروزی بزرگ سومین سال انقلاب: زنده باد «مرگ بر امریکا»، زنده باد انقلاب

6

بزرگترین پشتوانه انقلاب در مقابله با توطئه امریکا تلاش خستگی‌ناپذیر طبقه کارگر برای افزایش تولید

7

دهقانان: مبارزه‌ای پیگیر در راه براندازی بزرگ مالکی

9

جهاد سازندگی یاور زحمتکشان روستا در مبارزه با بزرگ مالکی

10

جوانان در نبرد با توطئه‌های ضدانقلاب و غلبه بر مشکلات انقلاب

11

زنان در دفاع از انقلاب حماسه‌ها می‌آفرینند

13

اتحاد، فدائیان خلق از جبهه‌ها سرود اتحاد سر می‌دهند

17

حماسه ما، پویندگی ماست

19

فدائیان خلق ایثارگران راه استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، شهدای قبل از انقلاب

21

شهدای جنگ میهنی

22

یاد رفقایی را که در یکسال گذشته از دست داده‌ایم گرامی می‌داریم

24

بمناسبت 19 بهمن یازدهمین سالگشت اعلام موجودیت سازمان: در راه وحدت

25

شعر: پایان روزهای پراکندگیست برگردید!

32

در چهارمین سال انقلاب: عرصه‌ها و اشکال حرکات ضدانقلابی را بشناسیم و آن را با شکست مواجه سازیم

36

به یاد همه شهدای قهرمان جبهه‌های جنگ تحمیلی و در تحلیل از مقاومت حماسه‌آفرین رزمندگان جبهه‌های نبرد، از مقاومت ایثارگرانه خلق تا حماسه‌های ظفرمند

40