فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 149، 28 بهمن 1360

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

درس بزرگ انقلاب

1

راهی که آقای توکلی میرود؟

4

توطئه امریکا برای براندازی جمهوری اسلامی جدی است، متحد شویم!

5

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران بمناسبت سومین سالگرد انقلاب: فرخنده باد سومین سالگرد انقلاب بزرگ ضداستبدادی ضدامپریالیستی و مردمی میهن عزیز ما ایران!

در مبارزه برای تثبیت، تحکیم و گسترش انقلاب متحد شویم!

6

چهارمین کنگره شوراهای اسلامی کارخانجات: آقای وزیر کار به استناد کدام قانون حکم به انحلال شوراها داده‌اند؟

7

با اجرای بند ج و د بند از پای دهقانان زحمتکش باز کنید! نمونه‌هائی از توطئه‌های رنگارنگ بزرگ‌مالکان خراسان

8

تشکل‌های روستائی مضمون، وظایف و ترکیب طبقاتی آنها

10

کارگران در بیدادگاههای نظامی ترکیه

11

پیرامون تشکیل اولین سمینار سراسری شوراهای اسلامی روستاهای سیستان: خوانین، خوانین! این آخرین پیام است کشاورز سیستانی آماده قیام است

12

از میان نامه‌ها، حرف‌های زحمتکشان: نامه یک کارگر از قزوین: وزیر کار در جمع کارگران از چیزی که سخن نگفت مسائل کارگری بود!

12

ستون پنجم دشمن میخواهد در سیاست خارجی ما خرابکاری کند

13

معرفی کتاب سومین سال انقلاب شکوهمند میهن ما

13

صفحاتی از تاریخ جنبش کارگری ایران (1)

14

چرا گروهک‌ها مضمحل می‌شوند؟

17

بودجه امریکا سند رسوائی نظامیگری لجام‌گسیخته

20

در مقابل توطئه‌های امپریالیسم خبری از سوریه حمایت کنیم

20

گوشه‌ای از کمک بیدریغ «شورای همیاری اقتصادی» به کشورهای رشدیابنده

20

اتحاد شوروی بار دیگر بر پشتیبانی خود از انقلاب ایران قاطعانه تأکید کرد

21

بمناسبت برگزاری دهمین کنگره فدراسیون سندیکائی جهانی در هاوانا: امروز، اتحادیه‌ها با نیروی عظیم‌شان در حل حادترین مسائل دوران تاثیر جدی دارند

22

دو خبر کوتاه

22

بیست و چهارمین کنگره حزب کمونیست فرانسه تجلی انترناسیونالیسم پرولتری و مبارزه در راه صلح و سوسیالیسم

22

افتتاح کوره دوم ذوب آهن اصفهان گامی بلند در راه شکوفائی جمهوری اسلامی ایران

23

وزیر امور خارجه در مجمع عمومی سازمان ملل پشتیبانی پیگیر از دوستان در برابر تجاوزات امپریالیسم

24

رفیق اردشیر کمالی در دفاع از جمهوری اسلامی در جبهه دزفول بشهادت رسید

24

نه! این قافله را سر بازایستادن نیست

25

امام خمینی: این پائین‌شهری‌ها و این پابرهنه‌ها ولی نعمت ما هستند

25

ایران در سومین سالگرد انقلاب خروش برداشت: مرگ بر آمریکا

26

پیرامون مصاحبه رئیس دیوان عالی کشور: ما یک سازمان سیاسی هستیم

28

چهارمین سالگرد قیام تبریز گرامی باد!

28

علی ساکی را از زندان خرم‌آباد آزاد کنید

28

احمد معروض را از زندان مراغه آزاد کنید

28