فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 150، 5 اسفند 1360

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

امام خمینی تصریح کردند: تشخیص ضرورت با مجلس است شورای نگهبان نباید دخالت کند

2

امام خمینی تصریح کردند: در عید جدید همه آنها که میشود آنها را عفو کرد انشاالله عفو شوند

2

نگاهی به مجلس شورای اسلامی در هفته‌ای که گذشت

3

امپریالیسم امریکا جنگ تحمیلی علیه ایران انقلابی را گسترش می‌دهد، متحد شویم

4

جمهوری اسلامی، در راه تحکیم همبستگی با جبهه جهانی ضدامپریالیستی

5

ویژگی‌های تعاونی‌های تولید، توزیع و مصرف در نظام‌های مردمی و دمکراتیک

6

تشکل‌های روستائی مضمون، وظایف و ترکیب طبقاتی آنها

7

طومارهای متعدد دهقانان سراسر کشور، تأکیدی به ضرورت تسریع در تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی است

9

صفحاتی از تاریخ جنبش کارگری ایران (2)

10

بعد از 28 سال برای اولین بار "کار" منتشر می‌کند: برای یادآوری تاریخ و برای درس گرفتن از تاریخ:

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران در عصر 29 مرداد 1332

12

مقابله آشکار با خط امام و کارشکنی در راه حکومت قانون باز هم اعدام‌های غیرقانونی

14

همگامی پیروان اسلام راستین امام خمینی و آموزش اجتماعی سوسیالیسم علمی در دفاع از انقلاب امری است ممکن و ضرور

16

از میان گزارش‌ها و اعلامیه‌ها

 

بیانیه مشترک جوانان ترقیخواه عرب هواداران سازمان ما و حزب توده ایران در ترکیه

18

همه مشت‌ها و فریادها علیه امریکای جنایتکار

18

اخبار کردستان: باند قاسملو و بین‌الملل سوسیالیست‌ها!

19

با شهادت رفقا عظیم مدیری و احمد دواتگران در جبهه کرخه‌نور شمار شهدای سازمان در جنگ تحمیلی به 82 تن رسید

20

سیری در وقایع هفته پیش

21

توطئه ضدانقلاب را در صنایع نفت درهم شکنیم: تلاش لیبرالها و قشری‌نمایان برای انزوای خط امام در صنایع نفت

22

در سالروز کودتای امپریالیستی رضا شاه سلطنت‌طلبان، جنایتکارانه فاجعه آفریدند

23

لوح شهدای سازمان را کامل کنیم

24

با دقت بیشتری بخوانید

24