فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 207، آذر 1365

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

افشای بین‌المللی مناسبات ایران و آمریکا و بازتاب آن در مجلس ارتجاع

1

جمهوری اسلامی در تلاش برای خروج از بن‌بست جنگ

1

مرگ و ویرانی، ارمغان حکومت جنگ و سرکوب

1

تشتت در میان نیروهای سرکوبگر

1

بلوک ائتلافی سهند – کومه‌له به دفاع از محفلیسم برخاسته‌اند

1

بن‌بست اپوزیسیون بورژوازی

1

خطری که از سوی پان‌اسلامیسم جنبش فلسطین را تهدید میکند

1

یاداشتهای سیاسی

2- بی‌ثباتی ولایت فقیه و ژاندارمی منطقه

14

گرامی باد یاد رفیق محسن مدیرشانه‌چی (عضو کمیته مرکزی سازمان)

16

یاداشتهای سیاسی

1- مانور خندق

16

یاد رفیق بهروز بهروزنیا گرامی باد

16

28 نوامبر (7 آذر) یکصد شصت و نهمین سالگرد تولد فردریک انگلس آموزگار بزرگ پرولتاریای جهان

16

جاودان باد یاد تمام جانباختگان فدائی در آذرماه

16