فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 218، بهمن 1366

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سیاهکل تجسم اراده و عمل انقلابی

1

تجربه قیام و ضرورت سازماندهی کارگران و زحمتکشان

3

یادداشتهای سیاسی

         - "مجمع تشخیص مصلحت" و حدّت بی‌سابقه تضادها

5

         - تلاش برای تقویت مناسبات میان جمهوری اسلامی و دولتهای حوزه خلیج فارس و نتایج آن

6

در سالروز قیام و سیاهکل، مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی را تشدید کنیم

7

شعر: خورشید زنده است در سیاهکل.....

9

از میان نشریات

         - حزب کمونیست کومه‌له و مسئله شوراها

         - راه کارگر در حرف و عمل

10

         - پلنوم اکثریت، پی‌گیری در خیانت و ارتداد

11

توضیح و تشریح برنامۀ سازمان (7)

13

یاد لنین را با وفاداری به اصول لنینیسم زنده نگهداریم

16

گرامی باد خاطره رهبران خلق ترکمن فدائیان خلق توماج، مختوم، واحدی، جرجانی

18

گرامی باد خاطره فدائی شهید مسعود رحمتی

18

گرامی باد خاطره فدائی شهید حمید مؤمنی

19

جاودان باد خاطره شهدای بهمن ماه سازمان

19

گرامی باد خاطره فدائی شهید جهان

19

پتک است خون من، در دست کارگر، داس است خون من، در دست برزگر

20

پاسخ به سؤالات

20

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اقلیت) را یاری رسانید

20