فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 286، بهمن 1374

لینک به فایل

عنوان

صفحه

«جریان سوم» و مجلس پنجم

1

درسها و تجارب انقلاب

1

بودجۀ سال 75 و تاثیرات آن

1

اطلاعیه سازمان بمناسبت 19 بهمن بیست و پنجمین سالگرد بنیانگذاری سازمان

5

تاریخ مختصر جنبش بین‌المللی کارگری 11

         دوران انترناسیونال اول

7

اطلاعیه مشترک

         ممنوعیت انتشار نشریه گردون و محکومیت عباس معروفی مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه گردون جلوه تازه ای از تشدید سیاست اختناق در جمهوری اسلامی

8

اخبار و گزارشات کارگری جهان

9

اخباری از ایران

         - اعتصاب نامه رسانان 2 منطقه پستی در تهران

         - واگذاری سیلوی تهران به بخش خصوصی

         - شیوع بیماری سل در زندان آبادان

         - افزایش حیرت آور قیمت کالاها و خدمات

         - محرومیت مردم روستاهای آبادان از آب آشامیدنی سالم

10

اعضاء، فعالین و هواداران سازمان! برنامه سازمان را در میان توده‌های مردم تبلیغ و ترویج کنید و در توزیع هرچه گسترده‌تر آن بکوشید.

11

یادداشتهای سیاسی

         - «انتخابات» مجلس پنجم، موضع کارگران و موضع «خانۀ کارگر»

13

         - ابعاد فاجعه و جنایات جنگ در پردۀ ابهام است

14

         - سرشت یکسان، سرنوشت یکسان

16

پاسخ به سوالات

16