فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 291، تیر 1375

لینک به فایل

عنوان

صفحه

تحولات سیاسی خاورمیانه

1

ابعاد هولناک استثمار کارگران در ایران

1

جایگاه رفسنجانی و جناحش در حکومت اسلامی

1

اطلاعیه

         رژیم جمهوری اسلامی باز هم جنایت دیگری آفرید!

2

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 15

         دوران انترناسیونال اول

5

اخباری از ایران

         - 800 کارگر کارخانه قند ورامین بیکار شدند

         - بیکاری

         - تعطیلی کارخانه پشم‌شوئی ایلام و بلاتکلیفی کارگران آن

         - حوادث ناشی از کار

         - دادگاه، سیار

         - شکایت حزب الله از حزب الله

6

از میان نشریات:

         - کمیتۀ مرکزی اتحاد فدائیان خلق کدام سیاست ائتلافی را پیشنهاد میکند؟

7

         - جبهه‌سائی‌ها و جبهه‌سازیهای حزب توده

8

مصاحبه با دبیر اول کنفدراسیون کارگران کوبا

10

اخباری از ایران

         - اصلاحات از سطح وزارت

         - ضرب و شتم و اخراج به جرم پوشیدن لباس آستین کوتاه

11

یادداشتهای سیاسی

         - رعایت ارزش های اسلامی و ادامه سیاست تعدیل

         - بحران ترکیه

12

اخبار کارگری جهان

15

فراخوان «انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی»

15

یادداشتهای سیاسی

         - انصار حزب الله، از ارعاب نان و شهروندان، تا تحکم و تهدید دولتمردان!

16

پاسخ به سؤالات

16