فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 292، مرداد 1375

لینک به فایل

عنوان

صفحه

تشنج در مناسبات آمریکا و جمهوری اسلامی بالا میگیرد

1

اعتراض کارگران به احیاء مجدد ماده 33 قانون کار سابق

1

"کودکان کارگر" قربانیان توحش و بربریت نظام سرمایه

1

اطلاعیه

3

اخبار کارگری جهان

6

اطلاعیه

         برای نجات جان زندانdان سیاسی ترکیه تلاش کنیم!

6

تبلیغات اسلامی مجاهدین و طنز تاریخ

7

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 16

         دوران انترناسیونال اول

9

اخباری از ایران

         - کارگران مترو و خواست افزایش دستمزدها

         - اعتراض معلمان در گرگان

         - چهار ماه حقوق کارکنان بالا کشیده شد

         - کارگران اسفراین از تسهیلات اولیه بهداشتی و ایمنی محروم‌اند

         - حوادث ناشی از کار

11

         - اسلحه غیرمجاز و امنیت نظام

         - تکاپوی نیروهای واکنش سریع

         - دوچرخه سواری زنان و حزب الله

         - شرکت های جدید و سهامداران جدید

         - دو جناح و دو حزب‌الله

12

یادداشتهای سیاسی

         - افغانستان و معضل لاینحل جنگ داخلی

13

اخباری از ایران

         - معافیت وزراء از شرکت در کنکور

         - روند اخراج پناهندگان افغانی

         - خط فقر

15

یادداشتهای سیاسی

         - حزبیت در حکومت اسلامی

16

پاسخ به سؤالات

16