فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 295، آبان 1375

لینک به فایل

عنوان

صفحه

رفسنجانی و مصاحبه با اشپیگل

1

انقیاد زن، انقیاد جامعه است

1

ورود مجمع روحانیون به صحنه سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری

1

هفتاد و هشت سال از انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر گذشت. انقلاب اکتبر، جنگ آشکار علیه تمامیت سرمایه و ارتجاع جهانی بود. پیام اکتبر، رهائی میلیون‌ها کارگر از یوغ استثمار و بردگی است. اکتبر، در قلب میلیون‌ها کارگر در سراسر جهان زنده است. زنده باد اکتبر!

2

از غرفه سازمان در شبکه جهانی اینترنت دیدن کنید.

4

اخبار کارگری جهان

6

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 18

         دوران انترناسیونال اول

7

اخباری از ایران

         - اعتراض کارگران نسبت به حضور سربازان در کارخانه

         - کارگران مترو و دفترچه بیمه

         - تجمع اعتراضی

         - کمبود خوابگاه و امکانات آموزشی

         - راه پیمائی اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد همدان

         - غارت و چپاول بی انتها

         - تجمع اعتراض آمیز دانشجویان در نجف‌آباد

9

         - رودرروئی تماشاچیان با نیروهای سرکوب در ورزشگاه آزادی

10

اخبار کارگری جهان

10

اطلاعیه

         تروریسم جمهوری اسلامی قربانی تازه‌ای گرفت

11

اطلاعیه مشترک:

         در باره ناپدید شدن سر دبیر مجله آدینه در تهران

11

یادداشتهای سیاسی

         - «جایگاه رفیع هنر» در جمهوری اسلامی

12

شعر: قالی بافان گویون بولاق

13

یادداشتهای سیاسی

         - وعده‌های سران حکومت برای تفسیر و تغییر قوانین به نفع زنان!

16

پاسخ به سؤالات

16