فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 296، آذر 1375

لینک به فایل

عنوان

صفحه

نگرانی از چه رو است؟

1

دست ارتجاع از جان نویسندگان و روشنفکران کوتاه!

1

جمهوری اسلامی با حقوق بشر مختص خودش

1

گزیده‌ای از نامه‌های رسیده

2

اخبار کارگری جهان

3

شبکۀ تروریسم و آدم‌ربائی جمهوری اسلامی در پاکستان

4

از میان نشریات:

         - اکثریت؛ هنر زندگی در شکافهای حکومتی و هنر تحریف!

5

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 19

         دوران انترناسیونال اول، کمون پاریس

7

اخباری از ایران

         - حزب‌الله سوم مجلس و انتخابات ریاست جمهوری

         - کارگر 18 ساله در زیر خروارها شن مدفون شد

         - کمبود سوخت

         - مردم در انتظار دریافت کپسول گاز

         - دفتر مرکزی انجمن اسلامی تخریب شد

         - ترمینال بجای خوابگاه

         - تجمع اعتراضی دانشجویان

10

اخبار کارگری جهان

11

اطلاعیه های مشترک

         - حکم جلب بین‌المللی سران رژیم ایران بجرم سازماندهی ماشین کشتار تروریسم دولتی باید صادر گردد!

         - شهادت حامد سلیمی توسط مزدوران رژیم جمهوری اسلامی را محکوم میکنیم!

         - اقدام شرم‌آور تروریستی جمهوری اسلامی را محکوم میکنیم!

         - سرکوب جنبش اهل قلم در داخل ایران را محکوم میکنیم!

12

اطلاعیه

13

اطلاعیه مشترک

13

یادداشتهای سیاسی

         - یکپارچگی جناح‌ها در دفاع از سرمایه‌داران و مالکین

         - اجلاس رم و گرسنگان جهان

14

         - بحران در مناسبات ایران و آلمان

16

اخباری از ایران

         - بیکاری و گرسنگی

         - اعتراض کارگران روزمزد شهرداری

کارگران بوشهر و دفترچۀ تأمین اجتماعی