فهرست مطالب پیشگام، نشریه سازمان جوانان فدایی خلق ایران (اکثریت) شماره 11، اول خرداد 1365

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

تابستان، جوانان و وظایف ما

1

بحران رژیم، نارضایتی مردم

1

تاخت و تاز ارتجاع در دانشگاه

1

بمناسبت 11 خرداد (اول ژوئن) روز جهانی کودک

         کودکان در جهنم خمینی

1

کمیته بین‌المللی جنبش کودکان و نوجوانان را بشناسیم

         بگذار همیشه خورشید بدرخشد

3

گروههای تئاتر جوانان

5

جوانان مبارز! علیه معیارهای پلیسی – ارتجاعی گزینش دانشجو، علیه سهمیه نهادهای ارتجاع اعتراض کنید

5

جوانان مبارز! اخبار مبارزات سربازان، دانشجویان، دانش‌آموزان، کارگران و روستاییان جوان گزارش‌ها و خبرهای افشاگرانه از محیط‌های زندگی، کار و تحصیل جوانان را برای "پیشگام" بفرستید

5

از میان خبرها و گزارشها

6

تعرضی دیگر علیه مدارس ارامنه

7

مکزیک میعادگاه فوتبال جهان

8

تشدید فعالیت انقلابی در جبهه‌ها

8

اردوگاه برای اسارت زنان

8