فهرست مطالب مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 3، جریان محاکمه سران و فعالین

لینک به فایل

عنوان

صفحه

فهرست مطالب

1

تصویر دکتر مصدق

نیست

پیشگفتار

4

مقدمه

6

بخش اول ــ دادگاه بدوی ۳۰/۷/۱۳۴۲

 

۱ـ ادعانامه دادستان نظامی علیه نهضت آزادی ایران

16

         مقدمه

16

         کیفرخواست

16

                   گردش کار

16

                   سازمان و تشکیلات و انجمن‌های وابسته

18

                   فعالیت‌های نشریاتی و تبلیغاتی جمعیت

18

                   رویه و هدف واقعی جمعیت

20

                   نتیجه تحقیقات و دلایل اتهام

22

۲ـ قسمت اول ـ گزارش جریان محاکمه مؤسسین و اعضای نهضت آزادی ایران پائیز ۱۳۴۲

32

         معرفی دادگاه

32

         کیفرخواست

33

         اعتراض و اعلام سکوت متهمین

33

         ایرادهای وکلای مدافع:

34

                   الف ـ به صلاحیت دادگاه

34

                   ب ـ نقص پرونده و تخلفات آن

35

         جواب‌های تیمسار دادستان:

36

                   الف ـ صلاحیت دادگاه

36

                   ب ـ نقص پرونده

37

         مدافعات مجدد وکلای مدافع:

38

                   الف ـ صلاحیت دادگاه

38

                   ب ـ نقص پرونده و تخلفات آن

40

         تقاضاهای قانونی آقایان وکلای مدافع از دادگاه

42

۳ـ قسمت دوم ـ گزارش جریان محاکمه مؤسسین و اعضای نهضت آزادی ایران زمستان ۱۳۴۲

43

نامه مهندس بازرگان به دکتر سنجابی و پاسخ آن همراه با تصویر اصلی ۱۰/۶/۴۲

55

نامه متهمین به دادگاه عادی ویژه شماره ۱ دادرسی ارتش ۵/۸/۴۲

57

متن سخنان آقای مهندس بازرگان در دادگاه عادی ویژه ۲۶/۹/۴۲

60

         دفاع بکنیم یا نکنیم؟

63

                   ۱ - استمداد از افکار عمومی و استفاده تبلیغاتی

63

                   ۲ - اثبات بیگناهی و تاثیر روی قاضی

67

                   ۳ - انجام تشریفات و اجرای مراسم

76

نامه متهمین به رئیس دادگاه همراه با تصویر دستخط ۱۹/۹/۴۲

79

جریان دستگیری و شکنجه مهندس عبودیت از زبان مهندس بازرگان ۳/۱۰/۴۲

85

نامه مهندس عبودیت به دادستان کل ارتش در شرح جریان شکنجه ۳/۱۰/۴۲

86

نامه مهندس عبودیت به دادستان کل ارتش ۳/۱۰/۴۲

87

بیانات دادستان در ماهیت

88

         - در جلسه بیست و ششم ۳/۱۰/۴۲

88

         - در جلسه بیست و هفتم ۴/۱۰/۴۲

94

         - در جلسه بیست و هشتم ۸/۱۰/۴۲

97

خلاصه مدافعات وکلای متهمین در دادگاه ویژه شماره ۱

100

نامه متهمین به ریاست کل دیوانعالی کشور

102

پایان کار دادگاه عادی ویژه شماره ۱ دادرسی ارتش و رای صادره

106

         گردش کار

106

         رأی شماره 23 مورخه 42.10.16 دادگاه عادی ویژه شماره ۱ دادرسی ارتش

107

اعتراض متهمین به رأی صادره و تقاضای تجدیدنظر

109

بخش دوم ــ دادگاه تجدیدنظر ۱۴ اسفند ۱۳۴۲

 

         گزارش جلسات دادگاه تجدیدنظر:

 

                   جلسه اول

110

                   جلسه دوم

113

                   جلسه سوم

117

                   نامه آقای پرویز عدالت منش درباب شکنجه‌هایی که به ایشان داده شده است ۱۹/۱۲/۴۲

122

                   جلسه چهارم

123

                   جلسه پنجم

126

                   جلسه ششم

133

                   جلسه هفتم

139

                   بیانات جناب آقای دکتر سحابی در جلسه هفتم دادگاه درباره نقص پرونده و به مناسبت روز تاریخی ۲۹ اسفند و جواب دادستان

141

                   جلسه هشتم

146

                   جلسه نهم

151

                   جلسه دهم

156

                   سخنان مهندس بازرگان در دفاع از مهندس عبودیت و جواب دادستان

159

                   جلسه یازدهم

161

                   جلسه دوازدهم

164

                   بیانات آقای احمد علی بابایی

165

                   جلسات سیزدهم و چهاردهم

168

                   (گزارش جلسات ۱۵ تا ۲۲ بدست نیامد)

 

                   خلاصه‌ای از جلسات بیست و سوم

172

                   خلاصه‌ای از جلسات بیست و چهارم

174

                   خلاصه‌ای از جلسات بیست و پنجم

177

                   مدافعات مهندس عزت‌االله سحابی در دادگاه تجدیدنظر فروردین ۱۳۴۳

179

نامه متهمین به دادگاه تجدیدنظر شماره یک دادرسی ارتش ۲۳/۳/۴۳

201

رای دادگاه تجدیدنظر دادرسی ارتش مورخ ۱۵/۳/۴۳

203

تقاضای فرجام‌خواهی مهندس بازرگان

207

نامه دادگاه تجدیدنظر ویژه، به زندان قصر، در رابطه با درخواست تقاضای فرجام آقاسان مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی، سیدمحمود طالقانی، احمد بابایی ۲۴/۴/۴۳

208

تقاضای فرجام آقایان طالقانی، بازرگان، سحابی، احمد علی بابایی

209

لایحه فرجام‌خواهی متهمین به اداره دادرسی ارتش

210

نامه اداره زندان به دایره زندان قصر به منظور اقدام به عکاسی از مهندس بازرگان و پاسخ ایشان

212

نامه محکومین دادگاه تجدیدنظر ویژه به دادرسی ارتش جهت پیگیری تقاضای فرجام‌خواهی

213

نامه دادستانی ارتش به اداره زندان شهربانی کل کشور در مورد قطعیت حکم صادره دادگاه تجدیدنظر ویژه و ابلاغ به زندانیان

214

نامه دادرسی ارتش به اداره زندان شهربانی کل کشور در مورد اعتراض محکومین نسبت به احتساب ایام بازداشـت قبلی

215

وحشت رژیم و سانسور اخبار دادگاه، انعکاس محاکمه سران و فعالین نهضت آزادی ایران در مطبوعات کشور

216

نامه زندانیان به روزنامه کیهان

216

بریده جراید داخلی و خارجی در رابطه با محاکمات سران و فعالین نهضت آزادی ایران

217

تصاویری از جلسات دادگاه و زندانیان نهضت آزادی ایران

230