فهرست مطالب مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 4، مدافعات مهندس بازرگان در دادگاه تجدیدنظر (چرا با استبداد مخالفیم)

لینک به فایل

عنوان

صفحه

مقدمه چاپ اول

7

مقدمه چاپ دوم

8

مقدمه چاپ سوم

11

نطق دفاعی مورخ 1342.12.14 آقای مهندس بازرگان در اولین جلسه دادگاه تجدیدنظر دادرسی ارتش در عشرت‌آباد

13

         1- مرور زمان

14

         2- نقص پرونده

14

         3- صلاحیت دادگاه

16

متن خطابه آقای مهندس بازرگان در دادگاه تجدیدنظر نهضت آزادی ایران، در مرحله ماهیت

18

         - تصفیه حساب گذشته

19

         - دفاع از خود و از شرافت

22

رای دادگاه بدوی

24

تابلوی کیفر خواست

24

ورود به دفاع

26

         - عداوت شخصی در بین نبوده است

26

         - تمنیات باطنی

27

         - گردش کار

27

         - وصف نفس بهانه برای وصف اجتماع

28

         - در باغ سعدآباد، سال 1307

29

         - تجددخواهی و اصلاح طلبی

30

         - دنیای نو

30

         - مدرسه شبانه روزی Lycée

32

         - صفات اخلاقی

32

         - توفیق در مسابقه و تحصیلات مهندسی عالی

34

         - سرباز گمنام

35

         - فداکاران و خدمت‌گزاران به جای سخنوران

35

         - انجمن‌ها

36

         - ماشین و دموکراسی

37

         - به دنبال کیمیای اجتماع

38

         - سوغات‌های سفر

40

         - بازگشت به وطن

40

         - خدمت نظام وظیفه

42

         - دوران خدمت

42

         - شروع فعالیت‌های اسلامی، اجتماعی

43

         - همکاری و فعالیت موروثی

44

         - کانون اسلام

45

         - انجمن اسلامی دانشجویان

45

         - سلسله گفتارها و نوشته‌های مذهبی

47

         - سه نوع طرز فکر در ایران

50

         - خدمات تجددخواهی و اصلاحات

51

         - ضربه شدید یا تکان شهریور 1320

53

         - کانون مهندسین ایران

54

         - اعتصاب مهندسین

55

         - حزب ایران و سخنرانی‌ها ومقالات اجتماعی

57

         - فعالیت دانشگاهی

59

         - مبارزه با توده‌ای‌ها

60

         - جبهه ملی

63

         - مأموریت خلع ید و اداره شرکت ملی نفت ایران

64

         - نقش سلطنت

66

         - مصدق

68

         - قیمتی‌تر از نفت

68

         - بازگشت به درس و آزمایشگاه

70

         - لوله‌کشی آب تهران

70

         - اخراج از لوله‌کشی و بی‌ثباتی در عقیده سیاسی

72

         - قرارداد کنسرسیوم و کیفر دادخواهی از مجلسین

76

         - بازگشت به دانشگاه

78

         - چرا وارد سیاست شدم

78

         - اولین زندان (سال 1334)

79

         - درد دل جوانان

80

         - سیر به سوی جوانان

82

         - چاره جوئی

84

         - دومین تکان مملکت و مسئله کودتا

86

         - تأسیس جبهه ملّی

89

         - تناقضات و جعلیات کیفرخواست در مورد جبهه ملی

90

         - فعالیت‌های جبهه ملّی

93

         - تأسیس نهضت آزادی ایران

96

         - چند کلمه توضیح و دفاع از مرام و مقصد و هدف نهضت و خودم

98

         - راجع به سلطنت مشروطه

99

         - پاورقی‌ها

100

بخش دوم – محاکمه استبداد

102

         - چرا ما مخالف استبداد و طرفدار قانون اساسی و حکومت ملّی یا دموکراسی هستیم

102

         - الف) دلایل له

102

                   1- همه جای دنیا دیکتاتوری و قدرت نظامی است و اصلاً دموکراسی و آزادی دروغ است

102

                   2- هرج و مرج در دموکراسی و بی سر و صاحب بودن مملکت

104

                   3- برای مردم ایران همان حکومت خوب است که سابقه تاریخی مشعشع دو هزار و پانصد ساله دارد

106

                   4- همه سلاطین بد نبوده‌اند و انوشیروان‌ها داشته‌ایم

107

         ب) دلایل علیه، آثار و زیان‌های استبداد

109

                   1- ظلم‌های خصوصی و عدم تأمین فردی

110

                   2- سلب تأمین قضایی عمومی و به کار نیفتادن سرمایه‌ها و عدم همکاری

112

                   3- ناامنی و بی‌ثباتی و عدم استمرار و استقرار امور و رابطه استبداد با استعمار

114

                   4- رژیم استبداد و سرّ بقای ایران

115

                   5- قدرت فرهنگی و معنوی ایران مرهون چیست؟

117

                   6- مسأله شخصیت و آزادی در حکومت استبدادی

122

                   7- اخلاق و تقوا در حکومت استبدادی

125

                   8- ابتکار، استقلال، استبداد

127

                   9- استبداد و اصلاحات

131

                   10- آیا در محیط استبداد خدا پرستیده می‌شود؟

136

         - چرا دچار استبداد شده ایم؟

142

                   1- تأثیر همسایه‌های خارجی

142

                   2- تأثیر ساختمان داخلی فلات ایران

144

                   3- تأثیر وضع معیشتی مردم ایران و نقش بزرگ کشاورزی در تربیت و حکومت ما

145

                   4- چگونه استبداد از این وسط در آمد؟

149

                   5- استبداد بعد از مشروطیت

149

                            الف- از مشروطیت تا انقراض قاجاریه

151

                            ب- از کودتای پهلوی تا پایان جنگ جهانی دوم

152

                            ج- دوران اخیر

156

         - حاصل دوران‌های (ب) و (ج)

160