فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 538، نیمه اول آذر 1387

لینک به فایل

عنوان

صفحه

فقر، نابرابری درآمدها و شیادی سران رژیم

1

مانورهای پی در پی نظامی و چشم‌انداز قیام‌ها و شورش‌های شهری

1

دفتر تحکیم وحدت و راهکار شرکت آنها در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

1

انقلاب کارگران آلمان در آئینه تاریخ

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت روز دانشجو: 16 آذر نماد مبارزه علیه ارتجاع داخلی و بین‌المللی

3

تصحیح و پوزش

4

جنبش کارگری، گفتگوی نشریه کار با رفیق یدی شیشوانی عضو سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

5

رادیو دمکراسی شورایی

12