فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 542، نیمه اول بهمن 1387

لینک به فایل

عنوان

صفحه

وعده‌هائی که اوباما به مردم آمریکا داد

1

"لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها"، چشم‌انداز و نتایج

1

اعتراض و مبارزه، پاسخ توده ها به بحران جهان سرمایه

1

تشدید روند سرکوب در دانشگاه ها و واکنش های اعتراضی دانشجویان

1

گفتگوی نشریه کار با رفیق توکل به مناسبت 19 بهمن سالروز سیاهکل

5

کمک های مالی

7

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

8

رادیو دمکراسی شورایی

10