فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 544، نیمه اول اسفند 1387

لینک به فایل

عنوان

صفحه

کارنامه سیاه جمهوری اسلامی

1

"کانون صنفی معلمان ایران" از فراخوان اعتصاب سراسری تا مماشات و سازشگری!

1

آزادی بیان، جزء لاینفک آزادی عقیده است

1

یک جمع بندی درباره‌ی نتایج سیاست‌های احمدی‌نژاد در دانشگاه‌ها

1

خجسته باد 8 مارس، مظهر پیکار زنان

3

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

7

کمک های مالی

7

رادیو دمکراسی شورایی

10