فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 548، نیمه اول اردیبهشت 1388

لینک به فایل

عنوان

صفحه

تشدید تضادهای داخلی و بین‌المللی جمهوری اسلامی

1

ایران، مصر و حزب الله تحولات جاری و تاثیرات آن بر موقعیت ایران در منطقه

1

تصویب قانون "احوال شخصیه اهل تشیع"، نماد دروغین دموکراسی آمریکائی در افغانستان

1

انتخابات ریاست جمهوری در السالودور

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت اول ماه مه: اول ماه مه روز قدرت‌نمائی اردوی کار در برابر اردوی سرمایه

3

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

4

کمک های مالی

5

موقعیت جنبش کارگری در سال 87، اشکال مبارزه، خواست‌ها و پیشرفت‌ها

8

رادیو دمکراسی شورایی

8