فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 550، نیمه اول خرداد 1388

لینک به فایل

عنوان

صفحه

مضحکۀ انتخابات ریاست جمهوری را فعالانه تحریم کنیم!

1

جنبش زنان و دهمین دوره "انتخابات" ریاست جمهوری در ایران

1

نظام سرمایه‌داری عامل اصلی حوادث ناشی از کار

1

شعبده بازی انتخاباتی رژیم استبدادی را درهم شکنیم

3

جنبش کارگری، گفتگوی نشریه کار با حسین مقدم فعال سیاسی و فعال جنبش کارگری

5

سرکوب خونین تامیل‌ها در سری‌لانکا

8

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

11

تشدید اقدامات سرکوب گرانه علیه کارگران، در آستانه مضحکه انتخاباتی

12

پاسخ به سئوالات

14

رادیو دمکراسی شورایی

14