فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 557، نیمه دوم شهریور 1388

لینک به فایل

عنوان

صفحه

بیانیه تسلیم و شکست

1

تلاش‌های نافرجام برای حذف طبقه کارگر از معادلات سیاسی

1

کابینه دهم و چشم انداز آینده دولت احمدی نژاد

1

کمک‌های مالی

2

هر دانشگاه و مدرسه‌ای را به سنگر مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی تبدیل کنیم!

3

گفتگوی نشریه کار با چند تن از زندانیان سیاسی دهه 60 به مناسبت بیست و یکمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67

-          گفتگو با اردوان زیبرم

5

-          گفتگو با احمد موسوی

8

-          گفتگو با پروانه عارف

11

-          گفتگو با م. پیوند

13

-          گفتگو با منوچهر

14

-          گفتگو با مهرداد نشاطی

15

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

17

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

19

رادیو دمکراسی شورایی

20