فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 560، نیمه اول آبان 1388

لینک به فایل

عنوان

صفحه

سیزده آبان دیگری در پیش است

1

عواقب لایحه "هدفمندسازی یارانه‌ها"

1

انفجار و کشته شدن تعدادی از فرماندهان سپاه، ماحصل سیاست های ارتجاعی جمهوری اسلامی

1

گسترش جنگ در پاکستان و افغانستان

1

کمک های مالی

5

نود و دومین سالگرد انقلاب سوسیالیستی اکتبر گرامی باد!

7

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

8

رفیق عباد نیز درگذشت

8

رادیو دمکراسی شورایی

8