فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 568، نیمه اول اسفند 1388

لینک به فایل

عنوان

صفحه

یک راه بیشتر وجود ندارد؛ انقلاب!

1

دولت اسلامی و مقوله ی فقر زنان سرپرست خانوار فقیرترین فقرا

1

گزارش جدید آژانش بین المللی انرژی اتمی در باره ایران و پیامدهای احتمالی آن

1

نابود باد تبعیض و نابرابری، زنده باد برابری

3

اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و هیاهوی بیهوده!

5

انقلاب اجتماعی و حزب انقلاب اجتماعی (5)

7

از هشت مارس 57 تا امروز

12

کمک های مالی

13

مراسم خاکسپاری و یادبود رفیق یدالله خسروشاهی

14

رادیو دمکراسی شورایی

14