فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 569، نیمه دوم اسفند 1388

لینک به فایل

عنوان

صفحه

بهار و سال نو را به عموم توده های مردم ایران تبریک و شادباش می‌گوئیم

1

از سیاهکل تا خاوران نام اش در آوازهایی که می خوانیم جاری ست (به مناسبت 25 اسفند سالروز جان باختگان فدایی)

1

یک چهارشنبه سوری تاریخی

1

جنبش دانشجویی و جایگاه کنونی آن، در خیزش عمومی توده ها

1

نخستین شماره نشریه کار در 19 اسفند سال 1357 انتشار یافت. اکنون نیمه دوم اسفند 1388 است که پانصد و شصت و نهمین شماره نشریه کار انتشار می یابد. 31 سال از انتشار مستمر نشریه کار گذشت. سی و دومین سال انتشار نشریه کار را با ایمان به پیروزی پرولتاریا آغاز می کنیم.

3

ورشکستگی یک نظم و مبارزه مردم یونان علیه آن

4

انقلاب اجتماعی و حزب انقلاب اجتماعی (6)

6

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

10

گرامی باد خاطره کمون پاریس نخستین حکومت کارگری در جهان

10

رادیو دمکراسی شورایی

12